Dagbesteding, logeren en individuele begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

Voor burgers met een lichtere ondersteuningsvraag kan door SEIN ondersteuning worden geboden binnen de kaders van de Wmo (volwassenen) en de Jeugdwet (kinderen). Uitgangspunt hierbij is dat er geen noodzaak is voor permanent toezicht.

SEIN levert dagbesteding, individuele begeleiding en logeerzorg voor burgers met een lichamelijke of verstandelijke beperking mét of zonder epilepsie.

Deze zorg wordt vanaf 1 januari 2015 via de gemeente geregeld. Hiervoor wordt door de gemeente waar u woont een beschikking afgegeven. U kunt voor informatie het beste de site van de gemeente waarin u woont raadplegen.

SEIN heeft met de gemeenten binnen Haarlemmermeer, Kennemerland en IJmond, Amstelveen en Aalsmeer een contract voor zorg binnen de Wmo, waardoor het mogelijk is om zorg in natura af te nemen bij SEIN. U kunt SEIN als voorkeursaanbieder opgeven of contact met SEIN opnemen voor informatie.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/