Diensten arts (AVG- en huisarts)

Diagnostiek en Advisering

 • Diagnostiek en advisering bij gezondheidsproblemen
 • Specifieke screening, diagnostiek en advisering bij gezondheidsproblemen in relatie tot (verstandelijke of lichamelijke) beperking en eventuele psychiatrische en psychische problematiek (polifarmacy, specifieke uitingsvormen en co-morbiditeit)
 • Specifieke screening, diagnostiek en advisering voor epilepsie zorg
 • Doorverwijzing genetische screening
 • Moreel Beraad

Behandeling en begeleiding

 • Behandeling bij gezondheidsproblemen
 • Specifieke behandeling afgestemd op  samenhang van psychische, psychosociale en somatische problematiek
 • Behandeling bij ontregeling van de epilepsie
 • Ouder- en familiebegeleiding op basis van casuïstiek

Training en psycho-educatie

 • Voorlichting over specifieke ziektebeelden

Deskundigheidsbevordering

 • Verschillende ziektebeelden vanuit casuïstiek

Terug naar diensten van Gezondheidscentrum.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/