HomeVeelgestelde vragen

Over epilepsie

/

Waar vind ik informatie over epilepsie?

Via de volgende link: Over epilepsie.

Categorie: Over epilepsie

Diagnose en behandeling

/

Heb ik een medische verklaring nodig als ik op reis ga?

Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zonder officiële verklaring meenemen naar het buitenland. Het gaat onder meer om: frisium, rivotril, stesolid, valium, lorazepam en fenobarbital.

Reist u naar een land in het Schengengebied? Dan moet u een verklaring invullen en opsturen naar Farmatec (van het ministerie). Een verklaring die door Farmatac is ondertekend, is 30 dagen geldig. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u ook een verklaring nodig. Ondertekening daarvan kost de patiënt zo’n €20,- Welke landen binnen het Schengengebied liggen, leest u na op deze website.

Zie voor volledige informatie de website van het ministerie: farmatec.nl.
Of lees de brochure Geneesmiddelen mee op reis.

 

 

Wat zijn de wachttijden voor de poliklinieken?

SEIN informeert u zo goed als mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. De gepubliceerde wachttijden zijn niet meer dan een indicatie en worden wekelijks geactualiseerd. Bekijk het overzicht.

Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden en meer informatie vinden over bijwerkingen?

Bijwerkingen van medicijnen kunt u melden bij Lareb. Het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. In de databank van Lareb kun je ook zoeken naar medicijnen om meer over bijwerkingen te weten te komen. 

Hoe kom ik aan Midazolam neusspray?

U kunt dit bij uw eigen apotheek krijgen. Elke apotheek heeft er zijn eigen prijs voor (die varieert van 22,50 tot 75 euro). De kosten worden niet vergoed.
Bij de Haarlemse Ziekenhuisapotheek kost de neusspray 22,50 euro.

Is cannabis/cannabidiol/CBD een optie voor behandeling bij epilepsie?

SEIN krijgt regelmatig de vraag of cannabis/cannabidiol/CBD als optie voor behandeling geboden kan worden bij epilepsie. Momenteel is er weinig bekend over de veiligheid en werkzaamheid van CBD ter behandeling van epilepsie bij kinderen of volwassenen. De informatie die nu beschikbaar is, is gebaseerd op het gebruik bij enkele patiënten. Er zijn nog geen resultaten bekend van het gebruik van CBD in vergelijking met een placebo (niet werkzaam medicijn) of in vergelijking met een bekend medicijn tegen epilepsie. Ook is er geen informatie over de lange termijn effecten van het gebruik van CBD. CBD geeft bijwerkingen en ook de juiste dosis is niet bekend. CBD is niet geregistreerd in Nederland als een medicijn tegen epilepsie en wordt niet standaard door de zorgverzekeraar vergoed.

SEIN doet mee aan internationale studies naar het gebruik van CBD bij geselecteerde patiënten, dit zijn kinderen met het Dravet syndroom of Lennox Gastaut syndroom. De doseringen die nu gebruikt worden in onderzoeksverband bij kinderen zijn hoog. Buiten onderzoeksverband schrijven de neurologen van SEIN momenteel geen CBD voor.

Ik wil informatie over nervus vagus stimulatie.

Kijk op de webpagina van NVS onder behandelmethoden of op de website van Nervus Vagus Stimulatie.

Ik wil een second opinion bij SEIN

Misschien bent u ontevreden over uw huidige behandeling, heeft u veel bijwerkingen van de medicijnen, vraagt u zich af of er geen andere medicijnen mogelijk zijn.
Voor een second opinion bij SEIN moet u uw huidige specialist of huisarts vragen om een verwijzing naar een van onze poliklinieken. Misschien vindt u dit moeilijk. Bedenk u dat het gaat om uw gezondheid, dat iedereen om een second opinion mag vragen en artsen dat niet gek vinden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een second opinion, maar kijk voor de zekerheid in uw zorgpolis. 
Wilt u weten wat de wachttijden zijn bij SEIN? De wachttijden van SEIN worden wekelijks bijgewerkt.

Ik heb vragen over epilepsiebehandeling in het buitenland

Kijk voor informatie over epilepsiebehandeling in het buitenland op de website van de International League Against Epilepsie.

Kosten

/

Wat kost een CBR-rijbewijskeuring?

Neurologen van SEIN verrichten rijbewijskeuringen die u nodig heeft voor het CBR. De kosten hiervan moet u zelf betalen. De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het betreft hier een reguliere rijbewijskeuring zonder het uitvoeren van aanvullend onderzoeken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. U leest hierover op de website van NzA. Het tarief bedraagt in 2018 €101,99 (incl. 21% btw). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd. 

Een neuroloog voert een rijbewijskeuring uit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN).  

Categorie: Kosten, Vervoer
Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

Wilt u dat uw specialistische zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan heeft u altijd een verwijzing nodig als u een nieuwe patiënt bent. Als u korter dan één jaar geleden in behandeling bent geweest bij een SEIN neuroloog, hebt u geen verwijsbrief nodig. In alle contracten die SEIN met verzekeraars af heeft gesloten, is opgenomen dat zij uw nota bij SEIN niet betalen zonder geldige verwijsbrief. In dat geval zult u de behandeling zelf moeten betalen. Het kan daarom ook gebeuren dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts of medisch specialist.

Categorie: Kosten
Welke artsen en behandelaren mogen verwijzen naar SEIN?

Voor epilepsiezorg is in Nederland afgesproken dat uw huisarts u altijd eerst naar een neuroloog bij u in de buurt verwijst. Als de zorg die u nodig heeft complex is of u te veel aanvallen houdt, verwijst uw neuroloog u door naar een specialist bij SEIN.
Mogelijk is de verwijzing ook afkomstig van een behandelend psychiater of arts Verstandelijk Gehandicapten.
Voor slaapzorg verwijst de huisarts in principe eerst naar een slaapcentrum in een algemeen ziekenhuis bij u in de buurt. Als de slaapproblematiek complex is of u teveel klachten houdt, verwijst de specialist van het ziekenhuis u door naar de specialist van het Slaap-Waakcentrum van SEIN. Uw huisarts kan u ook voor een second opinion naar SEIN verwijzen.
Als de diagnose bekend is, maar er sprake is van aanhoudende klachten of bijkomende problematiek, bestaat de mogelijkheid voor de huisarts om u direct door te verwijzen naar het Slaap-Waakcentrum van SEIN.

Het is per zorgverzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd.
Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

 

 

Categorie: Kosten
Is een verwijzing nodig voor vervolgafspraken?

Als u onder behandeling blijft van SEIN besluit uw behandelend medisch specialist wanneer een vervolgafspraak nodig is. Ook al is deze vervolgafspraak pas na lange tijd, bijvoorbeeld eens per jaar, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig. Landelijk heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat patiënten die vanwege chronische klachten onder behandeling van de medisch specialist blijven, geen verwijsbrief meer nodig hebben voor een vervolgafspraak.

Categorie: Kosten
Ik ben verzekerd in een EU-land. Hoe werkt dat?

Als u in het buitenland verzekerd bent, zijn de tarieven die op de website gepubliceerd zijn van toepassing. Bekijk de overzichten met alle passantentarieven in 2018

Als u in een EU-land verzekerd bent, is het mogelijk dat SEIN de nota direct indient bij uw zorgverzekeraar. Daarvoor moet u wel een aantal acties ondernemen:

EHIC symbool

 1. Het kan zijn dat u op de achterkant van uw zorgpas het EHIC symbool heeft staan. De letters EHIC staan voor: European Health Insurance Card (EHIC). Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en tijdelijk naar het buitenland gaat, kan kosteloos in aanmerking komen voor een EHIC. Via deze website kunt u snel en eenvoudig zelf uw EHIC aanvragen voor een groot aantal zorgverzekeraars.   
   
 2. Als u geen EHIC symbool op uw verzekeringspas heeft staan, moet u een zogeheten E112 formulier invullen. U moet dit formulier zelf opvragen bij de verzekeraar in het land waar u verzekerd bent. Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend door uw buitenlandse verzekeraar aan de SEIN administratie verstrekken voorafgaand aan uw eerste afspraak.
Categorie: Kosten
Ik ben verzekerd in het buitenland buiten de EU. Hoe werkt dat?

Dan betaalt u altijd zelf de nota. Voor uw behandeling factureert SEIN het zogenaamde “passantentarief”. U ontvangt van SEIN een nota met daarop alle van belang zijnde gegevens. Deze kunt u vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar. Bekijk de passantentarieven in 2017 en 2018

Categorie: Kosten
Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

Behandeling bij SEIN wordt vergoed door de basisverzekering. Houd er rekening mee dat u een deel zelf moet betalen, namelijk uw eigen risico.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2018 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. De kosten van een bezoek aan de huisarts, huisartsenpost, verloskundige zorg, kraamzorg en wijkverpleging en orgaandonatie (nacontroles en reiskosten) tellen niet mee voor het eigen risico.

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Gaat u voor een zorgvraag naar het ziekenhuis en u heeft uw eigen risico nog niet aangesproken? Dan betaalt u de eerste kosten zelf: minimaal 385 euro en maximaal 885 euro. Duurt het ziekenhuistraject langer dan een jaar? Dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen. Elk jaar onderhandelt uw zorgverzekeraar over de tarieven met SEIN. Als uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN of u bent niet verzekerd, gelden voor u de tarieven in de standaardprijslijst. De tarieven in deze lijst worden ook wel passantentarieven genoemd.

Categorie: Kosten
Toelichting op de factuur. Wat is een DBC?

DBC staat voor 'Diagnose Behandeling Combinatie'. Zorginstellingen zoals SEIN zijn via regels van de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza) verplicht te factureren volgens het DBC-systeem, dat werkt met DBC-prestatiecodes.

Een  DBC omvat per periode alle afspraken, behandelingen en (zorg)activiteiten die u heeft gehad.  

Zowel de openingsdatum van de DBC als de sluitingsdatum van de DBC wordt gecontroleerd door een landelijk automatiseringssysteem. SEIN moet alle nota’s verplicht naar dit systeem sturen voordat we deze factureren aan uw zorgverzekeraar. Het systeem bepaalt op basis van de uitgevoerde activiteiten het zogenaamde DBC-zorgproduct. 

SEIN factureert dit DBC zorgproduct aan uw verzekeraar, op de nota zijn de belangrijkste activiteiten voor u zichtbaar. 

Na afloop van de behandeling ontvangt u als patiënt een rekening. Als uw behandeling langer duurt dan 120 dagen ontvangt u altijd twee of meer nota’s. 

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit staat een filmpje met een heldere omschrijving van een DBC-zorgproduct.

Voor meer informatie over de factuur: www.dezorgnota.nl.  

Categorie: Kosten
Wat houdt de begin- en einddatum van een DBC in?

Begindatum
De begindatum van een DBC-product is de datum waarop het DBC-zorgproduct wordt gestart. Dit is doorgaans bij het eerste contact van een patiënt met het ziekenhuis. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een afspraak bij een behandelaar of een verpleegdag. De begindatum van de DBC is belangrijk om vast te stellen bij welk verzekeringsjaar de uiteindelijke nota hoort. Uw  zorgverzekeraar heeft deze informatie nodig om het verplicht eigen risico van dat jaar te bepalen/ te verrekenen.

Einddatum
De datum waarop een DBC-zorgproduct eindigt, wordt bepaald door vaste landelijke regels. Deze datum wijkt meestal af van de datum waarop het laatste patiëntcontact met SEIN was. Een DBC duurt vanaf 2015 maximaal 120 dagen.  De Nza heeft meerdere regels opgesteld voor de looptijd van een DBC, dit zijn verplichte regels. 

Categorie: Kosten
Waarom wijkt de startdatum van het DBC-zorgproduct af van het 1e consult?

Bent u voor het eerst bij SEIN behandeld?
De startdatum van het DBC-zorgproduct is de datum van uw eerste afspraak of het eerste onderzoek . Dat onderzoek kan zijn geweest vóór het eerste bezoek aan de neuroloog, bijvoorbeeld een KNF onderzoek.

Bent u al eerder bij SEIN behandeld?
Als u al eerder bij SEIN behandeld bent, berekent het landelijke automatiseringssysteem de startdatum van de 2e en volgende DBC. De startdatum van uw 2e en volgende DBC-zorgproduct is daarom bijna nooit gelijk aan de datum waarop uw afspraak of onderzoek heeft plaatsgevonden. 1e DBC’s  en vervolg DBC sluiten qua datum verplicht op elkaar aan. In dit systeem tellen zelfs periodes waarop u SEIN niet bezocht heeft, mee in de startdatum van uw vervolg DBC.  Deze Nza regels voor het automatisch bepalen van de openingsdatum van vervolg DBC’s gelden voor een periode van maximaal 3x 120 dagen.

Categorie: Kosten
Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik niet krijg?

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat zorgverzekeraars niet meer informatie mogen ontvangen dan noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling die zij niet nodig hebben, blijven vertrouwelijk. Lees meer over uw de inhoud van uw nota op dezorgnota.nl. Als u de gegevens die uw zorgverzekeraar ontvangt, nog verder wilt beperken, kunt u gebruik maken van de privacyverklaring van de NZA.

Categorie: Kosten
Wat is het No-showtarief?

Het no-showtarief bij SEIN is €75,-

SEIN brengt een zogenoemd no-showtarief in rekening als een patiënt zonder afmelding niet komt opdagen bij een afspraak, omdat SEIN dan kosten heeft gemaakt voor de voorbereidingen. De behandelaren kunnen op dat uur meestal geen andere patiënten ontvangen, omdat die op een ander tijdstip staan ingepland. 

Kunt u niet op uw afspraak komen, meldt u dan minimaal 24 uur van tevoren af bij uw eigen (poli)kliniek. Doet u dit niet, dan zal SEIN € 75,- in rekening brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar, de nota moet u dus zelf betalen.

Categorie: Kosten
Waarom moet ik mij identificeren?

Als u gebruik maakt van zorg bij SEIN, wordt u ingeschreven en geregistreerd als patiënt van onze instelling. U wordt dan gevraagd naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. Zonder volledige inschrijving met geldig identiteitsbewijs en geldig verzekeringsbewijs kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In dat geval zal de factuur van de gemaakte ziekenhuiskosten aan u gestuurd worden.

Ook als u reeds bent ingeschreven bij SEIN kan bij ieder (poli)kliniekbezoek gevraagd worden naar uw geldig identificatiebewijs en verzekeringsbewijs. 

Lees meer over de identificatieplicht in de zorg.

Categorie: Kosten
Meer informatie?

Voor informatie over de systematiek, prijzen en andere zaken kunt u ook terecht op: www.dezorgnota.nl of de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Categorie: Kosten

Wonen

/

Welke aanpassingen in huis zijn nodig bij epilepsie?

In onze Checklist hebben we alles voor u op een rij gezet over veiligheid en aanpassingen in huis bij epilepsie. Verder vindt u informatie op veiligheid.nl en op de webshop van Prenatal.

Categorie: Wonen
Welke aanvalsdetectiemiddelen zijn er?

Er zijn diverse aanvalsdetectiemiddelen. Deze zijn samengebracht in de tabel overzicht aanvalsdetectie.

Categorie: Wonen

Vervoer

/

Wat kost een CBR-rijbewijskeuring?

Neurologen van SEIN verrichten rijbewijskeuringen die u nodig heeft voor het CBR. De kosten hiervan moet u zelf betalen. De neuroloog rekent voor zo´n keuring 30 minuten. Het gaat om 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. Het betreft hier een reguliere rijbewijskeuring zonder het uitvoeren van aanvullend onderzoeken. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. U leest hierover op de website van NzA. Het tarief bedraagt in 2018 €101,99 (incl. 21% btw). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd. 

Een neuroloog voert een rijbewijskeuring uit volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN).  

Categorie: Kosten, Vervoer
Hoe kan ik medisch gekeurd worden voor mijn rijbewijs?

SEIN voert medische rijbewijskeuringen uit voor zowel eigen patiënten als voor externe epilepsie patiënten voor het rijbewijs A (motor), B (personenwagen) en BE (kleine aanhangwagens achter een personenwagen). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. SEIN verzorgt geen Rijbewijskeuringen voor het besturen van een vrachtwagen en/of autobus. Meer informatie.

Categorie: Vervoer
Hoe werkt het met een autoverzekering en epilepsie?

Verzekeringsvergelijker Independer besteedde op 24 augustus aandacht aan het onderwerp epilepsie en autoverzekering. Lees het artikel op weblog.independer.nl

Categorie: Vervoer
Ik mag niet meer auto rijden. Welke alternatieven heb ik?

Als u van uw behandelaar een rijverbod krijgt is dat heel ingrijpend. Hoe maakt u een verantwoorde keuze voor een ander vervoersmiddel?
Lees meer over wet en regelgeving bij epilepsie en autorijden (Epilepsiefonds).

Categorie: Vervoer

Werken en leren bij SEIN

/

Hoe kan ik als ongediplomeerde de zorg in bij SEIN?
 • U kunt solliciteren vanaf januari/februari naar een leerlingenplaats in de lesgroep voor de opleiding MMZ3 of PBGZ4 die start in september van hetzelfde jaar.
 • U solliciteert naar een functie woonbegeleider en volgt daarnaast de studie waarbij de kosten door SEIN worden vergoed. Let wel dat niet iedere vacature woonbegeleider geschikt is voor ongediplomeerden. U kunt hiernaar informeren voordat u solliciteert bij de betreffende leidinggevende. U vindt de juiste contactgegevens onderaan iedere vacature. 
Categorie: Werken bij SEIN
Ben ik als leerling verplicht bij het NOVA College Hoofddorp lessen te volgen?

Ja, SEIN heeft een contract met het NOVA College in Hoofddorp.

Categorie: Werken bij SEIN
Wat verdien ik als leerling?

Het leerlingensalaris is volgens de CAO 2011-2014 € 1.188,- bruto per maand bij fulltime dienstverband voor 1e jaars leerlingen. Als u 22 jaar of ouder bent ontvangt u het minimumloon (vanaf deze leeftijd is het minimumloon hoger dan het leerlingensalaris).  

Categorie: Werken bij SEIN
Werk ik onregelmatige diensten als leerling?

Ja, maar leerlingen draaien geen nachtdiensten. Diensten beginnen op zijn vroegst om 7.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.45 uur. 

Categorie: Werken bij SEIN
Wat is een VOG en hoe vraag je die aan?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de zorg aan onze cliënten. U vraagt een VOG aan door het aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij indiening van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen en de verschuldigde leges (€ 30,05) voldoen.

De gemeente stuurt de gegevens door naar het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag). Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek. De VOG wordt toegezonden naar uw postadres en deze originele verklaring levert u vervolgens in bij SEIN.

Categorie: Werken bij SEIN
Wanneer wordt een VOG afgegeven?

De VOG wordt afgegeven wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan. Voor de beoordeling van het verzoek kan het COVOG ook informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Categorie: Werken bij SEIN

Voorlichting

/

Kan SEIN een presentatie over epilepsie verzorgen voor ons?

Ja, dat kan. SEIN verzorgt bijvoorbeeld presentaties in Zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, dagopvang, medische kleuterdagverblijven, scholen en EHBO verenigingen. Daarnaast ook (bij)scholing voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen. Uurtarief op aanvraag.  
Meer informatie over de voorlichting van SEIN

Categorie: Voorlichting

Wetenschappelijk onderzoek

/

Waarom is wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie belangrijk?

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel het begrip van epilepsie te verbeteren. De zorg voor mensen met epilepsie wordt daardoor steeds beter. Wetenschappers doen onderzoek naar manieren om epilepsie beter en sneller te diagnosticeren én te behandelen. Ook onderzoeken zij andere manieren om de kwaliteit van leven met epilepsie te verbeteren.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Mag ik meedoen met wetenschappelijk onderzoek?

Ja, soms vraagt neurologen en/of onderzoekers aan patiënten en cliënten van SEIN of zij mee willen doen aan onderzoek. Soms wordt een onderzoek aangekondigd met posters, flyers en een nieuwsbericht op de SEIN website.

Patiënten en cliënten beslissen zelf (of met hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger) of zij willen meedoen aan een onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek geven de onderzoekers uitgebreide informatie en is er gelegenheid tot stellen van vragen aan onafhankelijke artsen.

Wordt wetenschappelijk onderzoek vooraf gecontroleerd?

Alle onderzoeken met mensen moeten vooraf worden goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) van een universiteit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, artsen, ethici, juristen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij beoordelen samen of het onderzoek verantwoord is.

Ik ben onder behandeling bij SEIN. Doe ik nu automatisch mee met onderzoek?

Nee. Voordat mensen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, moeten zij hier uitdrukkelijk toestemming voor geven.

Hoe lang duurt een wetenschappelijk promotie onderzoek gemiddeld?

Een promotieonderzoeksproject duurt gemiddeld zo’n 3 tot 4 jaar. Onderzoek naar een nieuw medicijn duurt langer. Het kan soms wel 20 jaar duren voordat een stofje dat in een laboratorium is ontdekt, als medicijn bij de apotheek verkrijgbaar is.

Wat heeft wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie de laatste 10 jaar concreet opgeleverd?

De laatste tien jaar is er dankzij nieuwe technieken veel duidelijk geworden over de oorzaak van epilepsie: 

 • Er zijn genetische mutaties gevonden die epilepsie veroorzaken of eraan bijdragen. 
 • Het is duidelijk geworden dat epilepsie vaak niet op zichzelf staat maar gepaard gaat met andere ziektebeelden. Veel mensen hebben naast epilepsie ook last van andere aandoeningen (depressie, angststoornissen, hoofdpijn, hartaandoeningen). 
 • Er is meer kennis over de invloed van epilepsiemedicatie en de ontwikkeling van het ongeboren kind tijdens een zwangerschap. 
 • Er is vastgesteld dat de hersenen van mensen met epilepsie erg prikkelbaar zijn en hoog frequente hersengolven kunnen produceren. Deze twee gegevens zijn potentieel interessant als biomarker van epilepsie.

SEIN heeft voor een deel bijgedragen aan deze onderzoeken. (zie publicaties van J. W. Sander, D. Lindhout, A. Gaitatzis etc). Deze inzichten vormen het uitgangspunt voor het huidige wetenschappelijk onderzoek bij SEIN.

Wie werken er mee aan wetenschappelijk onderzoek?

Meestal zijn één of meer promovendi betrokken bij een onderzoeksproject. Daarnaast zijn hoofdonderzoekers, (senior)onderzoekers, neurologen en laboranten betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek. 

Wat is een promovendus?

Een promovendus is iemand die wil promoveren tot de academische graad van doctor. Hiervoor moet een promovendus zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en een proefschrift over het onderzoek schrijven. Promovendi hebben een universitaire opleiding afgerond. 

Promovendus is latijn voor: hij (of zij) die gepromoveerd moet worden. 

Hoeveel onderzoekers werken er bij SEIN?

Het aantal onderzoekers bij SEIN varieert. Research wordt aangestuurd door een directeur. Het onderzoek dat verricht wordt bij SEIN is georganiseerd in zes onderzoekprogramma’s. De verantwoordelijkheid voor een programma ligt bij een hoofdonderzoeker. Naast de zes hoofdonderzoekers werken er (senior)onderzoekers en promovendi mee aan onderzoek. Het aantal promovendi dat bij SEIN werkt, varieert. 

Met wie werkt SEIN samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek?

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt SEIN op nationaal en internationaal niveau samen met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten. Samenwerkingsverbanden worden meestal aangegaan voor de duur van een specifiek onderzoek. 

Wat kost een wetenschappelijk onderzoek?

Dat hangt af van het soort onderzoek. De kosten kunnen ver uiteen lopen, soms wel tot meer dan een miljoen euro. De kosten van een onderzoek hangen onder meer af van de duur van het onderzoek, het aantal mensen dat meewerkt aan een onderzoek en hoe/wat er onderzocht wordt. Op de begroting van een onderzoek staan verschillende kostenposten waaronder personeelskosten, laboratoriumkosten en kosten voor de aanschaf of huur van apparatuur.

Wie betaalt wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn diverse manieren om wetenschappelijk onderzoek te financieren. In Nederland wordt het wetenschappelijk onderzoek voornamelijk gefinancierd door

 • de Nederlandse overheid
 • de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • (Vermogens)fondsen
 • Particulieren
 • het bedrijfsleven 
 • de Europese Unie 

De financiering voor het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN komt voornamelijk van (vermogens)fondsen en subsidies. SEIN kan zelf geen aanspraak maken op financiering verstrekt door de Overheid, KNAW en de NWO.

Wat wordt er met de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek gedaan?

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN worden gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften, op congressen, de website van SEIN en in nieuwsbrieven. Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, worden veranderingen in de dagelijkse praktijk doorgevoerd (bijvoorbeeld het voorschrijven van een nieuw medicijn). 

Wat betekent WMO?

WMO betekent Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. Nederland heeft strenge regels voor onderzoek met proefpersonen, onder meer om de proefpersonen te beschermen. Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek, én
 • personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Het onderzoekmag alleen starten als er een goedkeuring voor het onderzoek is gegeven door de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en/of een METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) mag het onderzoek starten.

Wat betekent CCMO?

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Onderzoek dat onder de WMO (Wet Medisch-Wetenschappelijk Ondezoek) valt, moet aan wettelijke eisen voldoen. Een onafhankelijke commissie, de CCMO of de METC (Medisch Etische Toetsings Commissie) toetst het onderzoek. Bij de toetsing wordt gekeken of het onderzoek aan alle regels voldoet. Is meedoen niet te belastend voor de proefpersonen? Zit het onderzoek goed in elkaar? Is het echt nodig? Is de informatie voor de proefpersonen in orde? Alleen bij goedkeuring mag het onderzoek starten.

Wat betekent METC?

Medisch Etische Toetsings Commissie. De METC toetst het onderzoek dat valt onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek.