MRA-therapie

Bij een lichte tot milde vorm van slaapapneu oftewel obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) kunt u baat hebben bij MRA-therapie. MRA staat voor mandibulair repositieapparaat. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat de onderkaak in een voorwaartse positie wordt gehouden. Hierdoor wordt uw luchtweg opengehouden waardoor de apneus minder vaak optreden.