KNF Laborant

Bij bepaalde onderzoeken, zoals een EEG, wordt de patiënt begeleid door een laborant. De laborant plakt elektroden op het hoofd van de patiënt en is verantwoordelijk voor de EEG-registratie en de verslaglegging van de bevindingen tijdens de registratie.

EEG plakken