De meerwaarde van diagnostiek bij SEIN

Wanneer verwijs je een patiënt door naar een gespecialiseerd epilepsiecentrum als SEIN, wat levert het de patiënt op en hoe meten we dat? Charles Deckers, arts en epileptoloog bij SEIN in Zwolle heeft hier onderzoek naar gedaan. Bij een steekproef bleek dat bij ongeveer twee derde van deze patiënten de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbetert na diagnostiek en behandeling bij SEIN. 

Tekst: Conny Verweij

Naar schatting heeft een op de 150 mensen epilepsie. In ongeveer 70 procent van de gevallen kan de epilepsie met medicijnen goed worden bestreden. Over het algemeen blijft deze patiëntengroep onder behandeling van de kinderarts of neuroloog van een algemeen ziekenhuis. Patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie of met moeilijk te diagnosticeren aanvallen hebben gespecialiseerde zorg nodig. Deze gespecialiseerde zorg biedt SEIN. Jaarlijks krijgt SEIN zo’n 2500 nieuwe patiënten doorverwezen.   

Doorverwijzing naar SEIN

Wanneer verwijs je iemand door naar een gespecialiseerd epilepsiecentrum als SEIN? De aanbevelingen hiervoor staan beschreven in de Richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Charles Deckers: “Het gaat met name om patiënten bij wie het onduidelijk is of hun aanvallen op epilepsie berusten en om patiënten met moeilijk te behandelen epilepsie die in een algemeen ziekenhuis niet voldoende kunnen worden geholpen.

Dit zijn patiënten van wie de aanvallen na twee jaar behandeling of na het proberen van twee of drie anti-epileptica nog niet aanzienlijk zijn verminderd. Als gespecialiseerd epilepsiecentrum bieden wij niet alleen een meerwaarde wat betreft diagnose en behandeling, maar we hebben ook aandacht voor leer- en gedragsstoornissen en voor psychosociale problemen ten gevolge van de epilepsie. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van werk, school of leren omgaan met de aanvallen.”

Tijdig terugverwijzen

Wanneer de verwijsvraag is beantwoord, wordt de patiënt in principe terugverwezen naar de neuroloog in het algemeen ziekenhuis. 

Charles Deckers: “Het streven is om patiënten tijdig terug te verwijzen. Dat gebeurt in principe als de verwijsvraag is beantwoord. Deze patiënten krijgen een behandeladvies mee. Hun behandeling wordt dan verder opgepakt door de oorspronkelijke verwijzer in het algemeen ziekenhuis. Mochten zich problemen voordoen, dan kan er advies worden ingewonnen bij SEIN of kan de patiënt weer naar ons worden verwezen.

Er zijn echter indicaties om de patiënt langer bij ons te houden. Als er bijvoorbeeld bij de patiënt een bepaald epilepsiesyndroom is geconstateerd waar wij speciale expertise in hebben, of als de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling die het algemeen ziekenhuis niet biedt, zoals epilepsiechirurgie of nervus vagus stimulatie. Ook wanneer de patiënt bepaalde psychosociale problemen heeft die onze specifieke begeleiding vragen, blijft hij of zij mogelijk langer bij SEIN. Als een patiënt epilepsiechirurgie heeft ondergaan, verwijzen we pas terug als de situatie van de patiënt – al dan niet met gebruik van medicatie – stabiel is.”   

Lees meer over 'De meerwaarde van diagnostiek bij SEIN'.