HomeOver SEINUw medisch dossier

Uw medisch dossier

In uw medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, (verwijs)brieven en medicatie. Dit is onder andere nodig voor de verzekering én om u goede, geïntegreerde zorg te bieden. Natuurlijk kunt u uw dossier inzien en aanpassen als dat nodig is.

Uw medisch dossier inzien 

Wanneer u inzage in uw dossier wilt, maakt u hiervoor (apart) een afspraak met uw behandeld arts. U bekijkt samen met uw arts naar uw gegevens, en kunt als u dat wilt direct uitleg of toelichting vragen. Voor dit consult worden geen kosten in rekening gebracht.

U maakt uw afspraak voor inzage via dit formulier ‘Inzage medisch dossier’, dat u vervolgens naar het secretariaat van uw (poli)kliniek stuurt.

Uw medisch dossier opvragen 

U mag ook om een afschrift van het medisch dossier vragen. U bespreekt uw dossier dan niet met uw behandelend arts, maar ontvangt uw medisch dossier op papier of usb-stick. Ook kunnen we uw dossier via een beveiligde lijn aan een andere (zorg)aanbieder overdragen. Dat mag het hele dossier zijn, maar het kan ook om enkele pagina’s uit het medisch dossier gaan. Het eerst afschrift is gratis, daarna worden er (beperkte) kosten in rekening gebracht. 

U vraagt uw dossier op via dit formulier ‘Opvragen medisch dossier’, dat u vervolgens naar het secretariaat van uw (poli)kliniek stuurt.

Aanpassen van uw dossier

Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt doorgeven aan het secretariaat van uw (poli)kliniek. Zijn er medische gegevens die feitelijk onjuist zijn? Vraag dan uw behandelend arts uw dossier aan te passen.

Vernietiging

Als u wilt kunt u ook om vernietiging van uw medisch dossier vragen, of van een deel ervan. 

In principe is dat geen probleem, tenzij dit in strijd is met onze wettelijke plicht. Uiteraard gaan wij hierover met u in overleg. Ook financiële gegevens moeten bewaard blijven voor onze accountant en de belastingdienst.

U vraagt vernietiging van uw dossier aan via dit formulier ‘Vernietigen medisch dossier’, dat u vervolgens naar het secretariaat van uw (poli)kliniek stuurt.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Nadat u uit behandeling gaat bij ons, zijn wij verplicht uw medische gegevens minimaal 15 jaar bewaren. Omdat wij vaak chronische patiënten behandelen, bewaren wij de medische gegevens gedurende 80 jaar.

De bescherming van uw gegevens

SEIN voldoet aan alle regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Zo weet u zeker dat uw privacy optimaal beschermd is. 

Klachten of vragen?

Als u ontevreden bent over hoe SEIN uw gegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij zowel SEIN als de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor Klachten en suggesties. Heeft u vragen over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SEIN via privacy@sein.nl.