De klachtenfunctionaris

Mocht u uw problemen niet samen met de cliëntvertrouwenspersoon kunnen oplossen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht zorgvuldig, hoort verschillende partijen, en geeft een onafhankelijk advies aan de Raad van Bestuur. Deze bepaalt vervolgens welke maatregelen SEIN hierop neemt. Doorgaans ontvangt de klager hierover bericht binnen zes weken na het indienen van de klacht.

Wie kan een klacht indienen?

  • De cliënt of patiënt zelf.
  • De wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt of patiënt.
  • Een nabestaande van een overleden cliënt of patiënt.

Onafhankelijk

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van SEIN, maar bij het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) en werkt onafhankelijk.

De klachtenfunctionaris van SEIN is bereikbaar via:

Telefoon: 030-293 76 64
Mailadres: info@hetlsr.nl

Vermeld bij het onderwerp "Klachtbehandeling SEIN".

Postadres:

Postbus 8224
3503 RE Utrecht