HomeVoorlichting

Voorlichting over epilepsie en SEIN

Gemiddeld 1 op de 150 mensen heeft epilepsie. Het kan daarom belangrijk zijn om te weten wat epilepsie is en te weten wat te doen wanneer iemand een aanval krijgt. Bijvoorbeeld tijdens het werk of bij een (sport)vereniging.

Presentatie van anderhalf uur

Vanuit SEIN wordt daarom algemene voorlichting over epilepsie en over SEIN gegeven. Met een presentatie van ongeveer anderhalf uur leggen we uit wat epilepsie is. We gaan in op de oorzaak, de aanvallen, de behandeling bij SEIN en de gevolgen voor het dagelijks leven. En uiteraard geven we uitleg over Eerste Hulp Bij Aanvallen (EHBA).

Voor iedereen

We geven deze voorlichting bij clubs, verenigingen, (gezondheidszorg-)organisaties, scholen, enzovoort. Voor iedereen die meer wil weten over epilepsie en SEIN. Na de presentatie is iedereen helemaal op de hoogte van alle belangrijke feiten van epilepsie en weet iedereen hoe te handelen bij een aanval.

Aanvragen

Wilt u meer informatie of voorlichting aanvragen? Stuurt dan een e-mail naar de SEINinfolijn.