Logeren bij SEIN

SEIN biedt kinderen en jongeren met epilepsie en/of een beperking de mogelijkheid om te komen logeren. Omdat het voor het kind zelf leuk is om eens in een andere omgeving te zijn of omdat het voor u prettig kan zijn om even ‘de handen vrij’ te hebben. Uw kind kan een nacht komen logeren, een weekend of bijvoorbeeld een hele week. Het kan gaan om structurele of om incidentele opvang. Er is uiteraard 24 uur per dag toezicht en deskundige begeleiding. Als de kinderen slapen is er permanent een wakende nachtzorgmedewerker aanwezig.  

Logeerhuis De Zonnebloem

Op De Cruquiushoeve in Cruquius heeft SEIN een aparte logeervoorziening voor 12 kinderen en jongeren met epilepsie en/of een andere beperking. Dit is Logeerhuis De Zonnebloem. Alle kinderen krijgen een eigen slaapkamer. Logeert uw kind bij ons op De Cruquiushoeve dan kan het naar De Waterlelie, een school voor speciaal onderwijs. 

Aanmelden voor logeeropvang

Verblijf in het Logeerhuis kan worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie over prijzen en vergoedingen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via telefoon: 023-558 8416 of e-mail: zorgbemiddeling@sein.nl.

Meer informatie leest u ook op de pagina aanmelden bij SEIN.

Binnen en buiten genoeg te doen

Kinderen die logeren bij SEIN kunnen spelen, knutselen, snoezelen of in de binnentuin met speeltoestellen spelen. Verder is er bij het Logeerhuis een speciale voetbalkooi. Als dat verantwoord is, kunnen de kinderen ook fietsen of skelteren op het autoluwe terrein. Op de woensdagmiddagen, in de weekends en vakanties zijn er verschillende activiteiten. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld onder begeleiding naar de kinderboerderij, het bos, de manege of naar het zwembad. Aan het zwemmen zijn – vanwege de één op één begeleiding in verband met de epilepsie – extra kosten verbonden.