Houd uw aanvallen bij

Een arts of specialist is gebaat bij een uitgebreide aanvalsbeschrijving. Voor hen, maar ook voor u zelf, is het nuttig te weten hoe vaak aanvallen voorkomen, wanneer ze plaatsvinden en of ze in aantal toe of af nemen. Via de aanvalskalender kunt u elke aanval registeren en vastleggen wat voor type aanval het was.

Enkel met uw schriftelijke toestemming kan de informatie die met de aanvalskalender wordt verzameld, beschikbaar worden gesteld aan uw art of specialist. Hij/zij krijgt hierdoor meer inzicht in uw conditie. U kunt de papierenversie van de aanvalskalender uitprinten en invullen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/