Aanvalsdagboek

Het aanvalsdagboek laat zien welke situaties, gevoelens en gedachten aanvallen kunnen geven bij u.

In een aanvalsdagboek noteert u een tijd lang in welke situaties u aanvallen heeft gekregen. Ook noteert u hoe u zich voelde voor en na de aanval, en wat u dacht.

U bespreekt het aanvalsdagboek met een psycholoog. Dat kan individueel of in een groep. De volgende stap is leren wat u kunt doen om de aanvallen te voorkomen. Bijvoorbeeld met ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Ook individuele psychotherapie of groepstraining cognitieve gedragstherapie zijn therapieën die u kunnen helpen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/