Nieuws

KNF afdeling Zwolle feestelijk heropend

donderdag, 6 december 2018

Donderdag 6 december is de afdeling KNF van SEIN in Zwolle feestelijk heropend. De afgelopen weken is op de afdeling de nieuwste innovatieve apparatuur geïnstalleerd om nog beter EEG-onderzoek te kunnen doen. EEG-onderzoek is een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van epilepsie.

Meer op maat

De genodigden werden welkom geheten door het hoofd van de afdeling, Marleen Boy. Daarna volgden korte praatjes door Jean Willem Barzilay (Raad van Bestuur), Gert de Jonge (manager klinische zorg) en Mireille Bourez (neuroloog). Iedereen benadrukte hoe trots ze zijn dat we met deze nieuwe apparatuur de patiënt meer op maat kunnen helpen en dat we (wereldwijd gezien) de meest geavanceerde apparatuur hebben op een KNF afdeling.

Vervolgens werd laborant Jordy Klein Geltink "aangesloten" aan de apparatuur. Toen dat gelukt was, startte een video waarop alle medewerkers van de afdeling de opening aankondigden. In groepjes werd iedereen over de afdeling geleid. Eerst langs hoe de registratie vroeger en tot een paar weken geleden ging. En daarna zag je de nieuwe apparatuur in werking.

Spilfunctie

De KNF afdeling (Klinische Neuro Fysiologie) van SEIN is de spil van het expertisecentrum, want om inzicht te krijgen in de prikkeloverdracht in de hersenen, is een EEG nodig. De apparatuur van de afdeling in Zwolle is in de afgelopen weken volledig vervangen en uitgebreid. Op dit moment worden de eerste patiënten weer onderzocht. 

De nieuwe apparatuur is draadloos. Dit betekent dat de patiënt veel meer bewegingsvrijheid heeft, vooral voor kinderen is dit veel prettiger. Bovendien registreert  de nieuwe apparatuur beter en nauwkeuriger en heeft meer mogelijkheden om op een zo natuurlijk mogelijke manier registraties te kunnen vastleggen en analyseren. Verwacht wordt dat met de nieuwe apparatuur en de uitbreiding, meer patiënten geholpen kunnen worden en zo de wachtlijst ingeperkt kan worden.

De vervanging van de apparatuur is een groot en kostbaar project geweest. Naast de aanschaf van de apparatuur ging het ook om aanpassingen in de installaties en het aanleggen van een eigen EEG-WiFi-systeem.