Nieuws

Opruimen volkstuinen SEIN terrein

maandag, 26 maart 2018

Op het SEIN terrein bevinden zich volkstuinen. De locatie van de volkstuinen is te zien op de kaart. Binnenkort vinden er opruimwerkzaamheden plaats op de volkstuinen. Half december vond een informatiebijeenkomst plaats waarin aan omwonenden en betrokkenen van SEIN een toelichting is gegeven op deze werkzaamheden.

Tekening met locatie volkstuinen De Cruquiushoeve

Verkennend bodemonderzoek

Uit verkennend bodemonderzoek dat is gedaan, bleek dat op sommige plekken asbest is aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheid lag ruim onder de toegestane norm en is te laag om te spreken van verontreiniging. Er is dus geen gevaar voor de omgeving en de volksgezondheid.

Opruimen volkstuinen en nader bodemonderzoek

Het gebruik van de volkstuinen is vorig jaar beëindigd. Het terrein is afgezet met hekken zodat niemand het terrein kan betreden. Dit is uit veiligheidsoverwegingen gedaan. Er is geen sprake van gezondheidsrisico’s. In het voorjaar gaan de nog aanwezige opstallen weg en asbesthoudende materialen en asbestdeeltjes worden verwijderd. Dit opruimen gebeurt vanuit de geldende kaders uit de wet- en regelgeving. In de praktijk zijn dus ‘mannen in witte pakken’ te zien. Ook dit levert geen gevaar op voor de omgeving.

Na het opruimen, vindt in het tweede kwartaal nader bodemonderzoek plaats. Op die manier komt meer informatie beschikbaar en kan gekeken worden of sanering nodig is. 

Vervolgstappen

Nadat de volkstuinen zijn opgeruimd verdwijnen de bouwhekken. De volktuinen krijgen tijdelijk een nieuwe functie. Eén van de mogelijkheden is stadslandbouw in relatie tot project Wickevoort.

Meer informatie?

Voor vragen over de werkzaamheden op de volkstuinen en het vervolg kunt u terecht bij SEIN via info@sein.nl.