Voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen

De Epilepsie Vereniging Nederland organiseert op zaterdag 5 oktober 2019 een voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen in samenwerking met het UMC Utrecht en SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

De dag is bestemd voor patiënten (vanaf 8 jaar), ouders/verzorgers, broers/zussen en opa’s/oma’s van kinderen die een mogelijke kandidaat zijn voor epilepsiechirurgie, al in het traject zitten of de operatie hebben ondergaan. Ook professionals binnen de epilepsiezorg zijn van harte welkom.

Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u zich aanmelden, dat kan via deze link

 

 

Nieuws

Onderzoek naar langdurige video-EEG registraties

donderdag, 18 mei 2017

In Epilepsy Research (van Elsevier) hebben neurologen Fieke Cox en Gerhard Visser, en physician assistant Elise Reus (allen werkzaam bij SEIN) een artikel gepubliceerd over langdurige video-EEG registraties. De conclusie is dat dit type registraties kan worden teruggebracht van vijf dagen naar twee à drie dagen.

Bij aanvalsgewijze klachten, kan er sprake zijn van epilepsie. Hierbij kan het bewustzijn verlaagd zijn of kunnen er schokken van armen en benen optreden. Soms is een diagnose epilepsie echter niet met zekerheid te stellen. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van psychogene niet-epileptische aanvallen. Om een zekere diagnose van deze aanvalsgewijze klachten te stellen, is de gouden standaard een video-EEG registratie. Hierbij wordt de persoon met aanvalsgewijze klachten geobserveerd middels een (langdurige) video-opname en gelijktijdig wordt er een EEG (elektro-encefalogram) verricht. Door een aanval op deze manier te registreren, kan in de meeste gevallen een zekere oorzaak van de klachten vastgesteld worden. Het is daarbij van belang, dat de aanvalsgewijze klacht zich ook voordoet tijdens de registratie. Deze langdurige video-EEG registraties worden vaak verricht in tertiaire epilepsiecentra, en duren vaak standaard vijf dagen. 

Uit onderzoek verricht bij SEIN in Heemstede, blijkt dat gedurende zo’n vijfdaagse video-EEG registratie, ongeveer twee derde van de groep onderzochte mensen de aanvalsgewijze klacht ook krijgt. Dit is vergelijkbaar met de percentages zoals die in eerdere literatuur worden beschreven. In deze groep had het overgrote deel van de mensen in de thuissituatie minimaal één aanval per week. Alle aanvallen werden geregistreerd in de eerste drie dagen, waarvan 93% op dag één en twee. Als er in de eerste drie dagen geen aanvallen optraden, gebeurde dit op dag vier en vijf ook niet meer. Er werd geen verschil gevonden in de manier van voorkomen en de uiteindelijke diagnose. 

Hieruit kan men concluderen dat het niet zinvol is om dit type registraties langer dan twee tot drie dagen te laten duren. Tegenwoordig is de opnameduur voor deze registraties bij SEIN locatie Heemstede twee dagen.