Nieuws

Epilepsie Symposium: "Aanvalsdetectie thuis een Nederlands succesverhaal"

donderdag, 3 november 2016

Een belangrijk deel van de mensen met epilepsie houdt aanvallen ondanks behandeling. Veel aanvallen zijn ’s nachts. Dit kan beangstigend zijn voor henzelf en voor verzorgenden. Is er iemand op tijd bij om eventueel in te grijpen? 

Er is een grote behoefte aan een alarmsysteem dat reageert op epileptische aanvallen in de nacht, zowel voor ouders thuis als voor verzorgers in instellingen. Zo’n systeem moet de belangrijke (grote) aanvallen opmerken, en liefst niet alarmeren bij normale gedragingen in de slaap.

In Nederland is een unieke samenwerking ontstaan om een betrouwbaar alarmsysteem te ontwikkelen. De samenwerking bestaat uit vrijwel alle groepen die zich met epilepsie bezighouden, van patiëntenorganisaties tot ziekenhuizen, van ingenieurs en wiskundigen tot dokters, van technici tot ethici, en van donateurs tot commerciële partijen.

In dit symposium willen we laten zien waar we nu staan, na bijna 10 jaar onderzoek. En we willen schetsen hoe we verder gaan in de komende tijd.

Het symposium is gericht op alle betrokken professionals, dokters, verpleegkundig specialisten, en op mensen met epilepsie en hun verzorgenden. Voor leken is met name het ochtendprogramma geschikt. Het middagdeel zal technischer van inhoud zijn.

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Vereniging van AVG artsen, Vereniging van Verpleegkundig Specialisten.

Deelname aan het symposium is gratis. Begintijd:09:00  Eindtijd:16:00

Inschrijving door het opsturen van het bijgevoegde inschrijfformulier naar mevrouw T. de Groot/ C. Dirckx, afdeling neurologie, huispostnummer G.03.232, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht of mailen naar aanvalsd@umcutrecht.nl 

Uiterste inschrijfdatum 4 november 2016