Voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen

De Epilepsie Vereniging Nederland organiseert op zaterdag 5 oktober 2019 een voorlichtings- en contactdag rondom epilepsiechirurgie bij kinderen in samenwerking met het UMC Utrecht en SEIN expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

De dag is bestemd voor patiënten (vanaf 8 jaar), ouders/verzorgers, broers/zussen en opa’s/oma’s van kinderen die een mogelijke kandidaat zijn voor epilepsiechirurgie, al in het traject zitten of de operatie hebben ondergaan. Ook professionals binnen de epilepsiezorg zijn van harte welkom.

Wilt u meer informatie over deze dag of wilt u zich aanmelden, dat kan via deze link

 

 

Nieuws

SEIN en UMC Utrecht organiseren tweedaags symposium over Moeilijk Instelbare Epilepsie

donderdag, 25 augustus 2016

Tijdens dit symposium komen de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van Moeilijk Instelbare Epilepsie (MIE) aan bod. Sprekers tijdens deze tweedaagse zijn onder andere prof. dr. K. Braun, hoogleraar kinderneurologie UMC Utrecht en dr. W.B. Gunning, neuroloog SEIN.

SEIN-UMCU Symposium 14 en 15 oktober 2016 Refractaire epilepsie en Moeilijk Instelbare Epilepsie

Vrijdag 14 oktober voor professionals

De eerste dag is bedoeld voor neurologen, kinderartsen,  artsen voor verstandelijk gehandicapten, neurochirurgen, laboranten klinische neurofysiologie en verpleegkundig specialisten. Tijdens deze dag gaan vooraanstaande sprekers uit verschillende academische centra in op wat binnen het vakgebied wordt verstaan onder gefundeerde diagnostiek en behandeling bij patiënten met MIE. De deelnemers hebben na deze dag handvatten om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Ze weten wat academische en epilepsiecentra aan bijzondere mogelijkheden te bieden hebben. Zo kunnen de deelnemers eerder behandelbare opties verkennen en de wegen vinden om die te realiseren.

Door het complete programma is voor alle specialisten accreditatie aangevraagd.

Zaterdag 15 oktober voor (ouders van) mensen met MIE

De tweede dag is een informatie- en ontmoetingsdag voor (ouders van en/of betrokkenen bij) mensen met MIE onder het motto ‘Samen Verder’. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met patiëntenbelangenorganisaties Stichting ZIE, Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN), Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen, Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) en Stichting VeraVitaal Foundation.

Deze tweede dag is een dag met veel informatie én veel mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. In de ochtend worden de deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van MIE en alles wat daarbij komt kijken. Tijdens de lunch is er gelegenheid verschillende informatiekramen te bezoeken. In de middag staat in de zes workshops de ontmoeting centraal. Het is daarbij de bedoeling dat deskundigen elkaar ontmoeten en inspireren om ‘sámen verder te komen’. Die deskundigen zijn ervaringsdeskundigen (de deelnemers) en de professionals die betrokken zijn bij de behandeling van en zorg voor mensen met epilepsie. 

Ga voor meer informatie, de programma’s en aanmelding naar:

Wij kijken uit naar een inspirerende tweedaagse!