Nieuwe informatie voor gebruikers van Philips slaapapneuapparaten

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Herzien bericht

Na de eerste melding van Philips over een mogelijk veiligheidsrisico van haar slaapapneu- en beademingsapparaten, heeft Philips meer informatie gedeeld in een Europese Field Safety Notice.

Vervolgens heeft de vereniging van artsen haar advies hierover gegeven. Graag informeren wij u over deze nieuwe informatie. 

Aangepaste waarschuwingsmelding van Philips

Philips verzoekt u contact op te nemen met uw arts voordat u uw voorgeschreven therapie verandert. Bepaal samen met uw arts of het voordeel van het voortzetten van therapie met uw apparaat zwaarder weegt dan de risico’s die Philips benoemt. Raadpleeg de website van uw ziekenhuis/behandelcentrum voor het advies van uw arts.

Reactie van Vereniging van Artsen

In reactie hierop hebben de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland een advies uitgebracht dat wij graag met u delen:
“Wij achten het niet gewenst om op dit moment in algemene zin patiënten te adviseren te stoppen met het gebruik van de genoemde apparaten tot er meer informatie is.”

De meeste patiënten die in behandeling zijn bij SEIN, maken gebruik van apparaten van de leverancier Vivisol-RESMED.

Klik hier voor meer informatie vanuit Vivisol.