Doelgroepen

Op zorgmanege De Cruquiushoeve is plaats voor veel verschillende mensen die om wat voor reden dan ook buiten de maatschappij vallen maar wel graag dagbesteding of werkbegeleiding willen. De achtergrond van de deelnemers is dan ook zeer divers, hierbij valt te denken aan:

 • Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • Mensen met een autistische stoornis
 • Schoolverlaters van speciaal onderwijs
 • Scholieren tijdens een tijdelijke “school-time-out"
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Mensen met een dubbele diagnose
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen die starten met een re-integratietraject
 • Mensen met een verslavingsachtergrond / ex-verslaafden

Ook is er plek voor mensen waarvan de achtergrond niet in het bovenstaande lijstje voorkomt. Voorwaarde is wel dat de persoon binnen de bestaande groep past. Bovendien is het afhankelijk van de zorgvraag en de begeleidingsbehoefte van de cliënt.

Hippische dagactiviteiten zijn voor bijna alle cliënten haalbaar omdat:

 •  Het alle cliënten aanspreekt
 •  Het alle cliënten op zijn niveau wat te bieden heeft
 •  Het mogelijk is voor elke cliënt