Huisregels Manege De Cruquiushoeve

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden en pony’s:

Wij proberen de manege opgeruimd en schoon te houden! Helpt u een handje mee?

Voor de veiligheid en natuurlijk het plezierig paardrijden, kennen we de volgende huisregels.

 • De deelnemer is tijdens de activiteiten verplicht een goed passende niet-verstelbare veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 of VG1 01.040 PAS 015:2011 markering en laarzen te dragen. Indien de deelnemer toch gebruik maakt van een verstelbare veiligheidscap, is dit geheel op eigen risico van de deelnemer.
 • Aanwijzingen en instructies van personeel dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de activiteiten. SEIN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor letsel en/of schade.
 • De deelnemer kan uitgesloten worden van de lessen en andere activiteiten als hij/zij zich bij herhaling niet houdt aan de instructies van de medewerkers van de manege.
 • Bij diefstal of verlies van eigendommen kan SEIN niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De deelnemer houdt zich na ondertekening van de overeenkomst aan een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan schriftelijk -per brief of e-mail- medegedeeld worden bij het hoofd van de afdeling.
 • De deelnemer heeft een leskaart die 11 weken geldig is. Lessen die niet minimaal 24 uur van tevoren worden opgezegd, worden in rekening gebracht. Bij vroegtijdige afzegging kan de les in dezelfde week worden ingehaald. Deze inhaalles dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgesproken.*
 • Iedereen dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en wanneer ruiters of menners paardrijden, dient rond de rijbanen rust te heersen.
 • Alleen de ruiters en de instructeurs die aan de lessen deelnemen, mogen zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Ten alle tijden dient de ingang van de rijbaan en het opstapperron vrij te zijn. Toeschouwers worden verzocht plaats te nemen in de kantine of buiten op het terras.
 • In de stallen en de stalgangen, in de rijbanen en te paard mag niet worden gerookt.
 • De regels voor de rijbanen en het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
 • Alcohol- en drugsgebruik vlak voor of tijdens het rijden, is niet toegestaan.
 • Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, harnachementen mogen niet in de gangen staan of hangen. Ook geen voer in de gangen zetten. Paarden mogen niet in de gangen worden gepoetst.
 • Aanwijzingen van de instructeur en het personeel van SEIN dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats.
 • Honden mogen niet op het terrein van SEIN.
 • Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht en/of in opdracht van de instructeur gebeurt.
 • Indien een paard of pony mest buiten zijn stal, dient u dit zelf op te ruimen, evenals de mest en het zand na het uitkrabben van de hoeven.
 • Geleende caps en zwepen dienen teruggelegd te worden op de plaats waar u die vandaan heeft gehaald.
 • Laat na gebruik van de kantine, deze opgeruimd achter en neem meegenomen goederen mee terug.
 • Er geldt een gewichtslimiet van 85 kg., ruiters dienen te beschikken over een redelijke, lichamelijke conditie.
 • Tijdens de  Hippische activiteiten wordt er door ons of in onze opdracht beeldmateriaal gemaakt . Dit beeldmateriaal wordt gebruikt en opgeslagen, voor publicatie ten behoeve van: Pr-doeleinden, sportverslagen, sportuitslagen.
 • In het kader van de privacy van o.a. de cliënten van SEIN is het niet toegestaan om beeldmateriaal (Foto/film e.d.) te publiceren op bijv. Youtube e.d. Het maken van beeldmateriaal voor privé doeleinden is wel toegestaan.

*Bij langdurige ziekte of blessure kan van de bestaande regelgeving afgeweken worden. De eindbeslissing ligt bij de manegeleiding.