HomeKinderpaginaOudersBezoek aan neuroloog

Bezoek aan de neuroloog

Bij het eerste consult neemt de (kinder)neuroloog om te beginnen de informatie met u door die hij/zij van de verwijzend arts heeft gekregen. Voor de (kinder)neuroloog is het belangrijk om te weten om wat voor aanvallen het gaat, wanneer ze precies zijn begonnen, of er een oorzaak voor de epilepsie aan te wijzen is, of er misschien epilepsie in de familie voorkomt, of uw kind problemen heeft op school, et cetera. Het helpt als u kunt beschrijven wat er gebeurt als uw kind een aanval krijgt of als u een korte opname kunt laten zien die u bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon gemaakt heeft. Uw kind zelf maakt de aanvallen meestal niet bewust mee. Natuurlijk komen ook het medicijngebruik en de eventuele bijwerkingen ter sprake.

Gesprek en onderzoek

Het gesprek neemt de meeste tijd in beslag. Maar uw kind wordt ook onderzocht.

 

In Heemstede

H. Geesink
P. Augustijn
Aysun Altinbas
Aysun Altinbas
 

De neuroloog kijkt naar bepaalde functies, zoals gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, beweging en spierkracht, reflexen, evenwicht en coördinatie. Zo probeert hij/zij een beeld te krijgen van de klachten van uw kind en de onderliggende oorzaken. Vervolgens wordt de verdere aanpak besproken. In veel gevallen is er nader onderzoek nodig, een 24-uurs EEG bijvoorbeeld, waarvoor uw kind een dag en een nacht (op bijvoorbeeld de KNF-afdeling) wordt opgenomen. Daarna kan uw kind meestal poliklinisch worden behandeld.

Korte en reguliere opname

Heeft uw kind echter niet dagelijks aanvallen, dan kan het nodig zijn om hem of haar op te nemen voor een kortdurende opname. Doorgaans is dit vijf dagen. Dit is van belang om uw kind te kunnen observeren als het een epilepsie-aanval krijgt en zo de juiste diagnose te kunnen stellen. Soms is het nodig uw kind voor langere tijd te observeren. Dat gebeurt bij een reguliere opname. De opnameduur is per kind verschillend en varieert van enkele weken tot maanden.

De dokters in Zwolle

E. Hagebeuk
Neurologen
B. Gunning
SEIN Zwolle