Jaarverslag SEIN 2015

Research

SEIN is een (inter)nationaal toonaangevend expertisecentrum op het gebied van epilepsie en slaap- en waakstoornissen. Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de verschillende vormen  van epilepsie en in het ontstaan van slaapstoornissen. Met als uiteindelijke doel nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en/of bestaande behandelmethoden te verbeteren.

Meerjarenplan 

In 2013 is een meerjaren researchplan opgesteld waarin een aantal prioriteiten is vastgelegd voor wetenschappelijk onderzoek. Al het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN past binnen deze researchprioriteiten. In 2015 is voortgebouwd op dit meerjarenplan. Het onderzoek is georganiseerd in zes onderzoeksprogramma’s.

Publicaties 

In 2015 publiceerden onderzoekers van SEIN in totaal 117 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en medische vakbladen. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2014, toen er nog 75 artikelen gepubliceerd werden. Met deze publicaties – doorgaans in het Engels – worden vakgenoten in binnen- en buitenland op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Het aantal publicaties zegt niet alleen iets over hoeveel onderzoek er wordt gedaan, maar ook over hoe succesvol deze zijn. 

Promoties

In 2015 zijn vier wetenschappelijke onderzoekers van SEIN gepromoveerd. Rob Lamberts deed onderzoek naar factoren die mogelijk een rol spelen bij het optreden van SUDEP (plotselinge, onverwachte dood bij epilepsie). Judith van Andel onderzocht of de ernst van nachtelijke epileptische aanvallen door middel van de analyse van hartslagpatronen kan worden gedetecteerd.  Nienke Verbeek bestudeerde het verband tussen bepaalde vaccinaties en het Dravetsyndroom (een ernstige en zeldzame vorm van epilepsie) bij kinderen. Loretta van Iterson heeft intelligentieontwikkeling bij kinderen met epilepsie onderzocht. 

Samenwerking met academische centra

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen worden gedaan in samenwerking met een academische partner. SEIN werkt samen met academische centra in binnen- en buitenland. In 2015 zijn de banden met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) aangehaald. Het gaat om een uitbreiding van de samenwerking op het gebied van klinische zorg. Zie de jaarverantwoording 2015 Klinische Zorg. Het uitbouwen van deze samenwerking biedt nog meer mogelijkheden voor (gezamenlijk) wetenschappelijk onderzoek.

Vrienden van SEIN Research

Via Vrienden van SEIN Research werft SEIN extra middelen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Om Vrienden van SEIN Research bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, hield SEIN op 4 oktober in het kader van ‘Weekend van de Wetenschap’ open dag op Meer en Bosch in Heemstede. Er werd uitleg gegeven over diverse onderzoeken. Dit trok veel belangstellenden. Op 19 december 2015 werd de Santa-run gehouden. Een van de twee goede doelen waarvoor werd gelopen, was SEIN Research.

Toekomst

Het meerjaren researchplan loopt tot 2017. In 2016 zijn inmiddels gesprekken gestart die tot een nieuw meerjarenplan moeten leiden. De onderzoeksprioriteiten zullen hetzelfde zijn, maar deze zullen nog verder uitgediept worden. Alles om nog betere zorg aan patiënten met epilepsie en slaapproblemen te kunnen bieden.