Met elkaar onderweg

Op deze pagina

Met elkaar onderweg

Bij onze woonzorg staan de bewoners voorop. Onze medewerkers maken uw kwaliteit van leven zo groot mogelijk. Wij waarderen elke bewoner om wie hij of zij is. Als bewoner leeft u dan ook zoals u wilt en kunt. U ontmoet andere bewoners en doet mee met de activiteiten die u wil.

Uw wensen staan voorop

Bij SEIN wonen jonge en oude mensen met complexe epilepsie. Wij ondersteunen deze bewoners in hun dagelijks leven. Het is belangrijk dat zij zo goed mogelijk leven, werken en wonen. Alle bewoners weten

  • dat hun wensen voorop staan
  • dat we altijd kijken naar wat er wél kan
  • dat SEIN altijd helpt en voor hen klaar staat

Wat betekent dat voor u als bewoner? Bij alle zorg die wij geven, mag u zoveel mogelijk zelf (mee)beslissen. Samen met u en uw familie overleggen we over onze zorg. Soms moeten we minder leuke keuzes maken, maar dat gaat altijd in overleg.

Visie op wonen

Bent u benieuwd naar onze visie op het leven en wonen bij SEIN? Bekijk het filmpje hieronder. 

Elke bewoner krijgt een Individueel Ondersteuningsplan (IOP)

Als iemand bij ons komt wonen, moeten er veel papieren worden ingevuld. Eén van deze documenten is het Individueel Ondersteuningsplan (IOP). In dat plan zetten we de belangrijkste informatie. Wat wilt u, wat kan SEIN voor u doen en hoe gaan we dit aanpakken? Bij dit gesprek zijn veel mensen aanwezig. Natuurlijk bent u erbij, samen met uw familie, een CIOP, een arts en psycholoog of orthopedagoog. Vaak is er ook een activiteitenbegeleider of jobcoach aanwezig. Het IOP-gesprek wordt jaarlijks herhaald. Dan kijken we of alles nog naar wens is.

Elke bewoner heeft een team achter zich staan

Bij SEIN werken we met veel mensen die u samen de zorg geven die u nodig heeft. Iedere bewoner heeft een eigen vaste coördinator. Alle bewoners worden zeven dagen per week, dag en nacht, verzorgd door gespecialiseerde begeleiders. Ook krijgt iedereen ondersteuning van een team specialisten. Dit team bestaat uit:

  • Een IOP-coördinator
  • Een neuroloog
  • Een (huis)arts
  • Een psycholoog of orthopedagoog.

Soms wordt het team uitgebreid met een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, verpleegkundige, geestelijk verzorger, tandarts of mondhygiënist. Soms wordt het team ook uitgebreid met een verpleegkundig specialist. 

Al deze specialisten helpen u met zorg, begeleiding, training en scholing. Bij de begeleiding van kinderen en jongeren met epilepsie houden we rekening met de ontwikkelingen die het kind doormaakt. Wij adviseren ouders van kinderen met epilepsie. Zo kunt u als ouder trainingen krijgen over het helpen of begeleiden van uw zoon of dochter. Wij helpen hem of haar om zoveel mogelijk zelfstandig te leven.

Elke bewoner krijgt de juiste zorg en ondersteuning

Iedere bewoner krijgt de zorg en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Welke soort zorg u krijgt, staat in het Zorgprofiel (ZP). In uw ZP staat waar u recht op heeft, bijvoorbeeld het aantal zorguren per week en de dagbesteding (in dagdelen). In een woongroep is het aantal uren gebaseerd op zorgbehoefte van de groep als geheel, dus van alle bewoners uit die woning.

Kwaliteitsrapport

In het kwaliteitsrapport Lang Verblijf leest u over de kwaliteit en veiligheid van onze woonzorg. Hier kunt u ook verhalen van bewoners, hun familie en medewerkers lezen.
Kwaliteitsrapport Lang Verblijf 2021

Over de bewoners

Wilt u weten wie er wonen bij SEIN en hoe zij wonen?
Kijk hier

Cliëntervaringsonderzoek

Wilt u weten hoe bewoners en verwanten SEIN ervaren? Lees het cliëntervaringsonderzoek 2022 over het wonen bij SEIN.

Cliëntenraad

De meningen en ervaringen van onze bewoners en hun familie is erg belangrijk. Bij SEIN kunt u hierover meepraten, bijvoorbeeld in de bewonerscommissies of via de cliëntenraad.
Meer informatie