Logeren bij SEIN

Op deze pagina

Logeren bij SEIN

Kinderen en jongeren met en zonder epilepsie zijn welkom in het logeerhuis van SEIN. Zij wonen dan nog thuis en verblijven af en toe in het logeerhuis. Bijvoorbeeld een of meerdere nachten per week, alleen overdag of voor naschoolse opvang. Alle vormen van opvang zijn bespreekbaar.

Kinderen en jongeren met complexe epilepsie zijn ook welkom om bij SEIN te komen wonen. Ze verblijven dan in een woongroep met andere kinderen en jongeren. Veel kinderen en jongeren die bij SEIN wonen, gaan in de weekenden of vakanties naar huis, naar hun familie.

Over logeerhuis De Zonnebloem

Het logeerhuis van SEIN ligt op het grootste terrein van SEIN, in Cruquius. Logeerhuis De Zonnebloem heeft 12 slaapkamers en 6 badkamers, verdeeld over twee groepen. Het gebouw heeft ook een snoezelruimte en er wordt iedere dag zelf gekookt. De twee ruime tuinen zijn afgesloten. Hierin staan een zandbak, schommel en trampoline. In het logeerhuis krijgen kinderen en jongeren de zorg die ze nodig hebben, maar er is ook ruimte voor plezierige activiteiten op maat. Logeren moet namelijk leuk zijn!

Voorzieningen op het terrein

De Waterlelie heeft speciaal (voortgezet) onderwijs voor kinderen en jongeren met en zonder epilepsie. Op het parkachtige terrein rijdt alleen bestemmingsverkeer.

Wie mogen komen logeren?

Het logeerhuis De Zonnebloem is er speciaal voor kinderen van 0 tot ongeveer 20 jaar die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dat kan zijn vanwege epilepsie, maar ook vanwege een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Het team kan omgaan met diverse problemen zoals autisme, ADHD en hechtingsproblemen. Daarnaast kunnen we specialistische zorg bieden, zoals het geven van sondevoeding.

Inplannen gaat op basis van beschikbaarheid, kinderen met epilepsie krijgen voorrang.

Begeleiding en ondersteuning

Alle logees krijgen overdag en ‘s nachts de zorg die ze nodig hebben. Uw kind is in goede handen bij een deskundig team van enthousiaste begeleiders. ‘s Nachts is er altijd een wakende begeleider aanwezig. Meer weten? Op de pagina nachtzorg leest u welke apparaten wij gebruiken.

Individueel ondersteuningsplan
Wij werken vanuit een individueel ondersteuningsplan. In het plan zetten we de wensen van uw kind om in concrete afspraken. Minimaal één keer per jaar kijken we samen met u of alles nog naar wens is.

Opvangmogelijkheden

Logeerhuis De Zonnebloem is altijd open. Er is ‘s nachts plek voor 12 logees en overdag voor 16 kinderen. Elke vorm van opvang is bespreekbaar. Dit zijn enkele mogelijkheden:

  • Naschoolse opvang
  • Vakantieopvang
  • Opvang doordeweeks voor één of meer dagen en/of nachten
  • Weekendopvang voor één of meer dagen en/of nachten

De opvang kan regelmatig of flexibel zijn. Dat is in overleg. Hoe vaak uw kind kan logeren, hangt van zijn of haar situatie af. Het team neemt graag alle wensen en mogelijkheden met u door.

Vervoer van en naar logeerhuis

In principe komt u met eigen vervoer naar het logeerhuis. Lukt dat niet? Misschien kan uw kind meerijden met de dagbestedingstaxi of de schooltaxi. Kinderen die naar De Waterlelie gaan, worden door het team van het logeerhuis opgehaald en weggebracht.

Over de financiering

Verblijf in het logeerhuis kan worden vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz) of Jeugdwet (JW). Wlz- logeerzorg kan worden gefinancierd via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Wilt u zorg op basis van de JW? Dan kunt u dit in principe alleen vanuit PGB financieren.

Het team van het logeerhuis heet u van harte welkom!

Kennismaken?

Wilt u meer weten over logeren of graag een rondleiding?
Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoonnummer:
023 - 558 8141
E-mail: zorgbemiddeling@sein.nl

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor logeren bij SEIN? Dat kan via dit aanmeldformulier. De afdeling Zorgbemiddeling helpt u dan verder. 

Woonzorg

Heeft uw zoon of dochter een ingewikkelde vorm van epilepsie, waarbij er dag en nacht zorg nodig is? Dan is wonen bij SEIN misschien een geschikte keuze.