Risico's van epilepsie

Op deze pagina

Meestal is epilepsie geen levensbedreigende aandoening. Helaas zijn er uitzonderingen waarbij epilepsie wel een risico voor uw gezondheid kan zijn. Op deze pagina leest u welke risico’s er zijn. En wat u kunt doen om de risico’s te beperken.

Risico’s

Aanvallen kunnen risico's met zich meebrengen, bijvoorbeeld als iemand tijdens een aanval ongelukkig neerkomt of in het water valt. Of diegene voelt geen pijnprikkels en bezeert zich tijdens de aanval.

Een ander risico is status epilepticus. Dat is een aanval die niet vanzelf stopt. Als een status epilepticus lang duurt, vraagt dit zo veel van het lichaam dat het in sommige situaties levensbedreigend kan zijn.

In heel ongelukkige situaties kan iemand soms overlijden na een epileptische aanval zonder dat de directe aanleiding duidelijk is. Dit wordt SUDEP genoemd (Sudden Unexpected Death in Epilepsy).

Voor elk type epilepsie zijn de risico’s verschillend. Uw behandelaar (neuroloog/verpleegkundig specialist) kan u meer vertellen over uw persoonlijke risico’s.

SUDEP

De oorzaak van SUDEP is nog niet bekend. Er wordt veel onderzoek gedaan om de oorzaak te achterhalen. Bij SUDEP overlijdt iemand plotseling, in meer dan de helft van de gevallen in de slaap. Er zijn aanwijzingen dat iemand een aanval heeft gehad.

Het gaat meestal om mensen met een ernstige vorm van epilepsie met tonisch-clonische aanvallen. Het treft vooral mensen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Onderzoekers denken dat een aanval leidt tot problemen met de ademhaling en soms met het hart.

Zolang het nog niet helemaal duidelijk is wat er bij SUDEP gebeurt en wat de oorzaak is, is het moeilijk om het te voorkomen. Ook hier geldt: hoe minder aanvallen, hoe minder risico. Voor zover iemand daar invloed op heeft, is het dus heel belangrijk er alles aan te doen om aanvallen te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld door medicatie trouw in te nemen. Wat u verder kunt doen om risico's te vermijden, kunt u met uw arts bespreken. Bespreek het ook als u zich zorgen maakt of vragen hebt.

Bekijk meer informatie over risico's van epilepsie op EpilepsieNL.