Aanvalskalender of -dagboek

Op deze pagina

Het is belangrijk dat u uw epilepsie aanvallen bijhoudt. Dit kan in de aanvalskalender en in het aanvalsdagboek. Dit is niet alleen handig voor uzelf, maar ook voor uw familieleden en voor uw arts. 

Aanvalskalender

In de aanvalskalender staan de dagen van de maand. Per dag kunt u opschrijven of u een aanval had en welk type dit is. Ook kunt u bijzonderheden noteren. Uw behandelend arts ziet dan hoe vaak en wanneer u aanvallen heeft. Ook ziet hij/zij wanneer de aanvallen toenemen of afnemen. Zo komt hij/zij te weten hoe het gaat. En of uw behandeling voldoende helpt. 

Arts toegang geven 

De arts kan uw gegevens pas zien als u schriftelijke toestemming geeft. Hiervoor kunt u deze papieren versie uitprinten, invullen en ondertekenen. 

Aanvalsdagboek

In het aanvalsdagboek beschrijft u wat de aanval met u doet. U beschrijft situaties waarin u een aanval kreeg, en hoe u zich daarbij voelde. Ook schrijft u uw gedachten over de aanval op.

Deze ervaringen bespreekt u met een psycholoog. Dat kan een-op-een of in een groep. Vervolgens leert u hoe u een aanval kunt voorkomen. Bijvoorbeeld met oefeningen voor uw ademhaling of ontspanning. Ook kan psychotherapie, groepstraining of cognitieve gedragstherapie u helpen.