Laatste update: 20 augustus 2020

Informatie voor medewerkers

Op deze pagina vind je informatie over werken bij SEIN tijdens de maatregelen die zijn getroffen tegen verspreiding van het coronavirus. 

Geef elkaar de ruimte

  • Hou 1,5 meter afstand
  • Ook bij overleggen/in de gang
  • Geef elkaar de ruimte
  • Werk thuis als dit mogelijk is
  • Was regelmatig je handen
  • Bespreek het met collega's

Vragen en antwoorden

Ik ben in een land (op vakantie) geweest met code oranje, moet ik in quarantaine? 

Voor medewerkers met direct cliënt contact en zonder klachten geldt dat je niet in quarantaine hoeft en kan komen werken. Wel wordt je dan gevraagd om met PBM (een chirurgisch mondneusmasker gedurende een dienst en handschoenen wisselen per patiënt) te werken tot 10 dagen na terugkomst uit een land met code oranje. Daarnaast moet je dagelijks je temperatuur controleren en bij vermoeden van klachten jezelf direct laten testen.  

Kom je terug van een land met een code oranje en heb je klachten dan geldt: direct testen! Als de test negatief is (en je in staat bent) om te werken, dan blijft bovenstaande van kracht. 

Voor medewerkers zonder direct cliënt contact:
Als er thuiswerkmogelijkheden zijn, dan kun je in overleg met je leidinggevende de werkzaamheden vanuit huis verrichten gedurende de quarantaine periode. Als je naar een oranje gebied op vakantie bent gegaan (dus niet de gevallen waarbij een land met code geel is gewijzigd naar code oranje) én er geen mogelijkheden zijn tot thuiswerken, dan kan besloten worden dat er voor de quarantaine periode PLB c.q. verlofuren ingeleverd moeten worden. 

Wat als ik niet naar mijn werk wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken?

Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar je werk komt. Als je toch bang bent, neem dan telefonisch contact op met je leidinggevende om dit te bespreken. Je kunt dan alleen thuis blijven als je dat met je leidinggevende hebt afgesproken.

Als er wel een extra risico is voor besmetting, dan zal iedereen daarover geïnformeerd worden. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat medewerkers thuis blijven. In dat geval zullen wij het loon gewoon doorbetalen.

Ik ben zwanger, zijn daar uitzonderingen voor? 

Zwangere medewerkers hebben recht op vrijstelling van werkzaamheden waarbij zij blootgesteld kunnen worden aan COVID-19-positief geteste of COVID-19-verdachte personen en/of aan besmette materialen. De leidinggevende en medewerker bespreken samen voor welke werkzaamheden de medewerker wel kan worden ingezet. Als de medewerker geen gebruik wil maken van de vrijstelling kan deze ingezet worden in de directe cliëntenzorg. De zwangere medewerker mag altijd op haar besluit terugkomen en gaat hierover in gesprek met haar leidinggevende. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd, ondertekent door de medewerker en leidinggevende en in het dossier van de medewerker gearchiveerd.

Zwangere medewerkers worden niet ingezet in de corona units.

Wat als ik in quarantaine of isolatie moet?

Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent, en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet wordt beslist door je huisarts of de GGD, dat kun je niet zelf beslissen. Bij quarantaine wordt je loon gewoon doorbetaald.

Ik moet/wil naar de test 'drive-in' maar ik heb geen auto. 

Heb je wel een rijbewijs, vraag dan of je tijdelijk een auto kunt lenen. Maak voor het terugbrengen van de auto de contactplekken (deur, stuur, versnellingspook) schoon.

Heb je geen rijbewijs, vraag dan of iemand jou wil rijden. Ga bij het oprijden van het terrein van de ‘drive-in’ achter de bestuurder zitten (omdat de medewerker van de GGD die de materialen afneemt aan de bestuurszijde staat). Neem hierbij de algemene hygiënemaatregelen in acht. Na de afname kan je weer opschuiven zodat je schuin achter de bestuurder zit en de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk in acht kan worden gehouden. Noteer in het laatste geval op het aanmeldformulier dat je als medewerker geen eigen vervoer hebt en dat je het op deze wijze hebt opgelost.

Wat als ik mijn kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?

Als de school of crèche sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen, heb je recht op calamiteitenverlof en wordt je loon doorbetaald. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft, en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Bespreek dit eerst met je leidinggevende.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende. Blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.

Als op mijn afdeling geen werk is, moet ik dan op een andere afdeling werken? 

Binnen onze organisatie gaan bepaalde afdelingen dicht maar kunnen andere afdelingen te maken krijgen met personeelstekort. Je kan in deze situatie gevraagd worden om op een andere afdeling of binnen een ander bedrijfsonderdeel te werken. Allemaal in goed overleg. 

Wat gebeurt er met niet ingezette uren voor ingeroosterde scholingen en trainingen  

Functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever wordt door de werkgever volledig vergoed. De tijd voor het volgen van deze opleidingen wordt als werktijd aangemerkt. Gaat een training of een studie niet door, dan kun je die uren komen werken. Op diezelfde dag of in overleg op een later moment. 

Verlof en verzuim 

Mag ik vakantie opnemen? 

Op dit moment is het uitgangspunt dat het opnemen van verlof in afstemming met leidinggevende en voor zover mogelijk toegestaan wordt. In deze bijzondere situatie worden er wel afspraken gemaakt over bereikbaarheid. Als je op dit moment verlof opneemt kun je worden teruggeroepen in een noodsituatie als het gaat om bezetting.

Oproep om vakanties zoveel mogelijk volgens planning op te nemen

Als je een vakantie gepland hebt staan, dan wordt verwacht dat je dit verlof zoveel mogelijk volgens planning opneemt. Dit om te voorkomen dat we in het najaar massaal vakantie-uren opnemen of dat we met elkaar een stuwmeer aan vakantie-uren opbouwen die we meenemen naar komende jaren. Het is misschien niet altijd even leuk; een vakantie houden waarin je niet kunt doen wat je vooraf van plan was. Toch hopen we op je medewerking en je begrip, gezien de bijzondere situatie waarin we ons nu bevinden. Als het opnemen van jouw verlof echt niet mogelijk is, neem dan contact op met je leidinggevende.  Jouw leidinggevende onderzoekt vervolgens samen met jou de (on)mogelijkheden om te komen tot een alternatieve verlofafspraak. 

Verzuim

Als je ziek bent gelden de afspraken die normaal ook gelden bij ziekte. Je meldt je ziek bij je leidinggevende en volgt de SEIN instructie Verzuim en re-integratie in pro6. Dat de ziekte het gevolg is van het Coronavirus maakt dit niet anders.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/