Op dit moment zijn er geen besmettingen met het coronavirus binnen SEIN.  

HomeCorona

Laatste update: 20 mei 2020

Coronavirus / Covid-19

Wat u moet weten over het coronavirus en SEIN.

SEIN heeft zich voorbereid op een mogelijke uitbraak van corona. Waarbij misschien bewoners bij Lang Verblijf of patiënten in de kliniek van SEIN ziek worden. Daarom zijn in Zwolle, Cruquius en Heemstede corona care units ingericht. 

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, nemen wij verschillende voorzorgsmaatregelen. Hieronder vindt u alle informatie.

Voor algemene vragen over het coronavirus, verwijzen wij u door naar de website van het RIVM of naar het informatienummer 0800–1351. Alvast bedankt voor uw begrip!

De EVN heeft, in samenspraak met neurologen en de Liga, een vraag- en antwoordenlijst opgesteld voor patiënten met epilepsie. De lijst is gemaakt op basis van vragen die veelvuldig worden gesteld door patiënten. Kijk op de website van EVN voor deze lijst. 

Aangepaste maatregelen voor Lang Verblijf

Om de kwetsbare cliënten bij SEIN te beschermen, zijn een aantal maatregelen getroffen.

Voor bezoek geldt vanaf 25 mei: 2 vaste bezoekers 1 uur per week en voor de kindergroepen twee keer per week. Randvoorwaarden zijn o.a. dat bezoek in principe buiten plaatsvindt, hygiënevoorschriften worden nageleefd en dat bezoek niet allemaal gelijktijdig kan komen. Over de concrete afspraken zijn de gebouwen in gesprek met de verwanten van de cliënten. 

Begin juni hopen we een verlofregeling voor thuisbezoek te kunnen delen die is afgestemd met de verwanten.

Meer informatie: nieuwsbericht bezoek en verlof van 20-05-2020

Contact tussen cliënten en verwanten/ vertegenwoordigers blijven wij ook mogelijk maken op andere manieren, zoals via videobellen.

Aangepaste maatregelen voor bezoekers Klinische Zorg

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft SEIN de volgende maatregelen genomen: 

 • Als u een poliklinische herhaalafspraak heeft wordt die omgezet naar een telefonische afspraak. 
 • Als u een eerste poliklinische afspraak heeft wordt die gedaan via een beeldconsult of telefonisch consult. 

Algemeen geldt: 

 • Afspraken die niet per telefoon gehouden kunnen worden, verplaatsen we. U wordt hierover door het secretariaat of eigen hulpverlener telefonisch of per e-mail geïnformeerd.
 • U zult geen SMS bericht ontvangen voor herinnering van de gemaakte afspraak. 

Alleen in spoedsituaties worden EEG registraties en opnames in de kliniek gedaan. Dat zal altijd in overleg met de behandelend neuroloog worden besloten.

Bezoek op de kliniek is niet toegestaan. In bepaalde gevallen kan een uitzondering worden gemaakt in overleg met de afdeling en behandeld neuroloog (bijvoorbeeld bij kinderen). 

De poliklinieken kunnen door lagere bezetting minder goed bereikbaar zijn.  

Lees in het nieuwsbericht over de telefonische bereikbaarheid van de buitenpoliklinieken in Noord- en Oost-Nederland.

Algemene vragen en antwoorden

Voor algemene vragen over het coronavirus verwijzen wij u naar het RIVM. Lees de veel gestelde vragen van het RIVM. Of neem telefonisch contact via de landelijke informatielijn: 0800-1351.

Hebt u vragen aan SEIN?  

Neem dan telefonisch contact op met uw behandelend arts via de polikliniek waar u onder behandeling bent of via de woonafdeling waar uw verwant verblijft. Kijk voor de contactgegevens op de contactpagina van onze website.

Speciaal e-mailadres corona

SEIN heeft een corona e-mailadres voor vragen. Het gaat hierbij om specifieke vragen over uw bezoek aan SEIN in het kader van het coronavirus. Het e-mail adres is corona@sein.nl.

Informatielijn corona

Voor cliënten, patiënten en verwanten is er een speciaal telefoonnummer ingericht, bereikbaar tijdens kantoortijden. Graag eerst kijken of uw vraag al is genoemd op de 'uitgebreide pagina met vragen en antwoorden'. Heeft u een andere vraag? Bel dan 023 - 558 8888. Deze lijn bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 13.00 - 15.00 uur. 

Activiteiten die bij SEIN zijn afgelast

Alle activiteiten waar meer dan vijf personen van buiten SEIN komen gaan niet door. Ook de Koestal op De Cruquiushoeve is gesloten.   

Dagactiviteiten en recreatie

 • Het DagactiviteitenCentrum (DAC) is sinds 16 maart gesloten en daarmee ook de afdeling beweging, recreatie, het zwembad en de manege. 
 • Cliënten en leerlingen gaan niet naar recreatieve activiteiten buiten SEIN.

Logeerhuis

Het logeerhuis is sinds 16 maart gesloten.

School De Waterlelie op De Cruquiushoeve

Sinds 16 maart is school De Waterlelie gesloten. De ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de mogelijkheid van lesmateriaal voor thuiswerk en over de wijze waarop de school per 11 mei weer open zal gaan. Mocht u vragen hebben naar aanleiding hiervan dan kunt u contact opnemen met school De Waterlelie via: 

Verspreiding voorkomen

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

 • Was regelmatig uw handen.
 • Geen handen meer schudden.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Probeer zo min mogelijk aan uw gezicht te zitten (ogen, mond, neus).
 • Was altijd uw handen vóór het eten (ook voor tussendoortjes).