Polikliniek epilepsie Leiden

071 - 526 4499 polikliniek.leiden@sein.nl Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), bij de afdeling klinische neurofysiologie J3-R, routenummer 593, Albinusdreef 2,
2333 ZA Leiden
Navigeeradres:
Albinusdreef 2,
2333 ZA Leiden
Correspondentieadres:
Postbus 540,
2130 AM Hoofddorp

Telefonische bereikbaarheid

Vrijdag van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur.

Spreekuur

Volwassenen

Neuroloog mw. K. Fokkelman: vrijdag