Logeerhuis De Zonnebloem

Foto medewerker en cliënt logeerhuis SEIN Cruquiushoeve

Locatie De Cruquiushoeve
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius

Telefoon: 023 - 558 8511

Afdelingsmanager: mw. Marjoke Wubben

Gebouwinrichting

Het logeerhuis is verdeeld in twee afdelingen. Een afdeling is geschikt voor zes kinderen met leeftijd variërend van 1 tot 10 jaar en de andere afdeling is geschikt voor zes kinderen van 10 tot 20 jaar.

Logeerhuis De Zonnebloem biedt logeeropvang, noodopvang, overbruggingszorg, vakantieopvang en deeltijd wonen. Circa 55 kinderen met epilepsie, veelal ook met autisme en ADHD, maken momenteel gebruik van De Zonnebloem. Medewerkers zijn MBO en veelal HBO opgeleid.

Multidisciplinair team

Aan het gebouw is een gedragswetenschapper, arts en neuroloog verbonden. Tevens kan een beroep worden gedaan op maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtiste, etc.

Doelgroep
Leeftijd: van baby’s tot twintigers. Verstandelijke beperking: van normaal begaafd tot ernstig verstandelijk  beperkt. Naast epilepsie is er diverse problematiek zoals ADHD, autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. ADL: van begeleiding tot volledige verzorging. Communicatie: eenvoudige taal tot adequate communicatie. Zorgzwaartepakketten (ZZP): een VG 8, een VG 7 (+ toeslag EZB), de rest op basis van logeerindicaties Kort Verblijf en PGB (persoonsgebonden budget).