Nieuws

10 juni Nationaal Epilepsie Symposium

dinsdag, 17 mei 2016

Op 10 juni a.s. organiseert het Epilepsiefonds het Nationaal Epilepsie Symposium in samenwerking met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en het platform Epilepsieverpleegkundigen. Ook SEIN is goed vertegenwoordigd onder de sprekers.

De onderwerpen tijdens het symposium zijn onder andere epilepsie en comorbiditeit, hulpmiddelen/tools bij epilepsie, SUDEP, NVS en Cannabidiol. Ook komen verschillende doelgroepen met epilepsie aan bod. 

Ga voor het volledige programma en voor het aanmelden naar epilepsieliga.nl

Platform Epilepsieverpleegkundigen

Het Platform Epilepsieverpleegkundigen is een werkgroep van de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) waarin poliklinisch werkzame verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten vanuit heel Nederland, die epilepsie als hun deskundigheidsgebied hebben, vertegenwoordigd zijn. Vanuit dit platform wordt samenwerking binnen de epilepsiezorg gestimuleerd en wordt een bijdrage geleverd aan deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen, verzorgenden en anders opgeleiden, die beroepsmatig met mensen met epilepsiewerken. Dit met als doel de kwaliteit van zorg aan mensen met epilepsie te verbeteren. En dat al vijftien jaar lang!