Nieuws

Onderzoek naar prikkelbaarheid van de hersenschors

donderdag, 20 juli 2017

SEIN is gestart met een onderzoek naar de prikkelbaarheid van de hersenschors na een epileptische aanval op de EMU in Heemstede. Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi Robert Helling, technisch geneeskundige, en Sharon Shmuely, arts-onderzoeker.

Robert Helling en Sharon Shmuely in de wetenschapskamer met het TMS-apparaat

Robert Helling en Sharon Shmuely
in de wetenschapskamer
met het TMS-apparaat

Wat is het doel van het onderzoek?

"Na een epilepsie aanval wordt regelmatig gezien dat het hersenfilmpje (EEG) vlakker wordt. Hoe meer vervlakking er is, hoe langer het herstel duurt. Deze vervlakking wordt´postictal generalised EEG suppression´(PGES) genoemd. Het is nog onduidelijk hoe PGES ontstaat. Wij willen onderzoeken waardoor deze vervlakking optreedt."

Wat is de hypothese?

"Waarschijnlijk spelen meerdere factoren rondom de epileptische aanval een rol.
We denken dat PGES ontstaat doordat de hersenactiviteit na de aanval teveel geremd wordt."

Wie worden onderzocht?

"Mensen met een hoge aanvalsfrequentie die op de Epilepsy Monitoring Unit (EMU) van SEIN in Heemstede komen voor een pre-chirurgische screening (PCS) kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Zij worden voorafgaand aan hun opname uitgebreid geïnformeerd en kunnen dan beslissen of ze mee willen doen. In totaal zullen er tien mensen onderzocht worden."

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

"Met Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) meten we de prikkelbaarheid van de hersenschors.
De TMS geeft met een magneet een kleine puls aan de hersenen. De snelheid en grootte van de reactie op deze puls zegt iets over de prikkelbaarheid van de hersenen. Wij willen zo onderzoeken of de hersenactiviteit na een aanval met PGES inderdaad te veel geremd wordt. De TMS metingen worden elke ochtend en na een aanval gedaan op de wetenschapskamer in de Koningin Emma Kliniek van SEIN in Heemstede.

Daarnaast kijken we naar de anti-epileptica concentraties in het bloed, het hartfilmpje (ECG), de bloeddruk en zuurstofsaturatie meten. Om te bestuderen welke klinische factoren correleren met PGES noteren we na elke aanval: de tijd tot de eerste postictale beweging, oogknippers en verbale reactie en de aanwezigheid van hoofdpijn. We hopen snel iets te laten horen over onze resultaten!"