Nieuws

Kempenhaeghe en SEIN tekenen verklaring tot samenwerking

woensdag, 13 december 2017

Kempenhaeghe in Heeze/Oosterhout en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Heemstede/Zwolle zijn beide expertisecentra op het gebied van epilepsie en slaapstoornissen. Van oudsher bieden beide centra gespecialiseerde ziekenhuiszorg, gespecialiseerde langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en speciaal onderwijs. Daar waar Kempenhaeghe zich richt op de zorg van mensen met epilepsie en slaapstoornissen ‘beneden de grote rivieren’ richt SEIN zich op het verzorgingsgebied ‘boven de grote rivieren’. Kempenhaeghe en SEIN werken inhoudelijk al langere tijd samen aan het Leerhuis Epilepsie en in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Recent is deze samenwerking positief geëvalueerd en naar aanleiding daarvan is een verklaring tot intensivering van de samenwerking getekend.
                             
De nauwere krachtenbundeling heeft vooral betrekking op gezamenlijke professionalisering van kennismanagement, zowel op het vakgebied van epileptologie als op het vakgebied van slaapgeneeskunde. Het doel hiervan is kennis nadrukkelijker gezamenlijk te ontwikkelen en ook te delen met professionals die beroepsmatig met mensen met epilepsie of slaapproblemen te maken hebben. Op deze manier verbeteren zij samen de zorg voor mensen met epilepsie en slaapstoornissen.