Nieuws

Jaaroverzicht SEIN: hoogtepunten en ontwikkelingen in de epilepsie- en slaapzorg

maandag, 16 juli 2018

Het jaaroverzicht betreft de publieksversie van de Jaarverantwoording van SEIN. Een kernachtige samenvatting van de hoogtepunten en ontwikkelingen van SEIN in 2017. De publieksversie richt zich op de vier belangrijkste thema’s van SEIN, de speerpunten van ons meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020:

Thema 1: Van epilepsie naar aanvalsgewijs optredende (hersen)aandoeningen;
Thema 2: Naar integratie van research en zorg;
Thema 3: Versterking van de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten;
Thema 4: Inzetten op geïntegreerde zorgarrangementen;
SEIN’s positionering wordt gezien als het overkoepelend thema.

De komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van de epilepsiezorg en slaapgeneeskunde in Nederland. Daarom wil SEIN zich in de toekomst gaan richten op alle hersenaandoeningen die aanvalsgewijs optreden, waaronder ook migraine en flauwvallen. In 2017 heeft SEIN hiermee een start gemaakt en de samenwerking met universitaire medische centra als het Leids Universitair Medisch Centrum en Universitair Medisch Centrum Utrecht geïntensiveerd. 

Onderzoek is bij SEIN een belangrijk speerpunt. In 2017 heeft iedereen die bij SEIN behandelt en zorg verleent, ook bijgedragen aan onderzoek.  

Zelfstandigheid en grip op het eigen leven is belangrijk voor ieder mens. Diverse technologische ontwikkelingen maken het cliënten en patiënten van SEIN mogelijk deze zelfstandigheid te versterken. 

In samenwerking met partnerinstellingen biedt SEIN steeds meer geïntegreerde zorg aan, bijvoorbeeld het onderwijs-zorgarrangement van school De Waterlelie, Dagbesteding en Woonzorg. Zo zorgen we ervoor dat onze cliënten en patiënten bij één loket terechtkunnen. 

Voor de positionering van SEIN als kennis- en expertisecentrum zijn in 2017 diverse bijeenkomsten georganiseerd voor medisch specialisten van (academische) ziekenhuizen en een scholingsdag voor begeleiders van VG-instellingen. Ook onderdeel van SEIN’s positionering is het ‘Leerhuis Epilepsie’, voor professionals in de langdurige zorg die mensen met (complexe) epilepsie ondersteunen. Het ‘Leerhuis Epilepsie’ is een initiatief van SEIN en epilepsiecentrum Kempenhaeghe en wordt in 2018 ten uitvoer gebracht. 

Alle inspanningen, resultaten en voornemens sluiten aan bij onze missie: SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen.  

Publieksversie Jaarverantwoording

Lees meer in de publieksversie Jaarverantwoording SEIN 2017  

SEIN app

De publieksversie jaarverantwoording is ook te lezen in de SEIN App. Zet de 'SEIN app' op je telefoon! Download via Apple store  of Google Playstore.

U kunt ook de complete Jaarverantwoording (inclusief Jaarrekening) raadplegen.