HomeOver SEINCliëntenraadBewonerscommissies

De bewonerscommissies

De commissies bespreken wensen, zorgen en vragen van bewoners. Ze behartigen de belangen van de bewoners van hun locatie in de cliëntenraad en bespreken de adviesaanvragen die de cliëntenraad behandelt.

Meedoen met een bewonerscommissie? 

Elke bewoner is welkom in de bewonerscommissie van zijn locatie. Er is geen maximum aantal bewoners dat deel kan nemen. Ook vertegenwoordigers van bewoners zijn welkom. Neem vrijblijvend contact op met de voorzitter van de betreffende commissie voor meer informatie. 

Bewonerscommissie De Cruquiushoeve

Voor de bewonerscommissie De Cruquiushoeve is Hans Stok voorzitter. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 075-6156341 en het e-mailadres hansstok1945@hotmail.com. De commissie bestaat op dit moment uit:

 • drie vertegenwoordigers,
 • ongeveer acht bewoners en
 • een ondersteuner vanuit de LSR.

Bewonerscommissie Meer en Bosch

Voor de bewonerscommissie Meer en Bosch is Chris Nederkoorn interim voorzitter. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-51423407 en het e-mailadres c.nederkoorn@hetnet.nl. De commissie bestaat op dit moment uit: 

 • zes bewoners,
 • een vertegenwoordiger,
 • een afgevaardigde vanuit de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN),
 • een ondersteuner vanuit het LSR (Steunpunt medezeggenschap) en
 • de clustermanager van Meer en Bosch.

Bewonerscommissie Fonteinkruid

Voor de bewonerscommissie Fonteinkruid is Chris Nederkoorn voorzitter. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-51423407 en het e-mailadres c.nederkoorn@hetnet.nl. De commissie bestaat op dit moment uit: 

 • vier vertegenwoordigers,
 • zes bewoners en
 • de afdelingsmanager (op uitnodiging aanwezig om vragen te beantwoorden).