Bewonerscommissies SEIN

SEIN heeft drie bewonerscommissies: bewonerscommissie De Cruquiushoeve, bewonerscommissie Meer en Bosch en bewonerscommissie Fonteinkruid.
Elke commissie bespreekt de adviesaanvragen die ingebracht zijn in de Cliëntenraad en bespreekt verder (vaak locatiegebonden) onderwerpen die voor de bewoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld alle wensen, vragen en zorgen die er zijn. Dit gebeurt om:

  • de belangen van de bewoners van de locatie te behartigen
  • in de cliëntenraad van SEIN te laten weten wat er leeft en daar de belangen van alle bewoners te behartigen.

Elke bewoner is welkom in de bewonerscommissie van zijn locatie. Er is geen maximum aantal bewoners dat meepraat.

Bewonerscommissie De Cruquiushoeve

De Bewonerscommissie De Cruquiushoeve bestaat uit de drie vertegenwoordigers, circa acht bewoners en een ondersteuner vanuit de LSR. Voorzitter is Hans Stok.

Bewonerscommissie Meer en Bosch

In de Bewonerscommissie Meer en Bosch is plaats voor drie vertegenwoordigers (momenteel zijn twee van deze plaatsen vacant) en zes bewoners. Daarnaast maken een afgevaardigde vanuit de EVN, een ondersteuner vanuit de LSR en de clustermanager van Meer en Bosch deel uit van de commissie. Voorzitter is Alfons van Loo.

Bewonerscommissie Fonteinkruid

De Bewonerscommissie Fonteinkruid bestaat uit vier vertegenwoordigers en drie bewoners. Voorzitter is Chris Nederkoorn. De afdelingmanager is op uitnodiging aanwezig op de vergaderingen om vragen te beantwoorden/toe te lichten.