HomeVeelgestelde vragen

Over epilepsie

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Waar vind ik informatie over epilepsie?

Via de volgende link: Over epilepsie.

Categorie: Over epilepsie

Diagnose en behandeling

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Heb ik een medische verklaring nodig als ik op reis ga?

Medicatie die onder de opiumwet valt (o.a. frisium, rivotril, stesolid, valium, lorazepam, fenobarbital ) mag niet zonder officiële verklaring worden meegenomen naar het buitenland.

Voor Schengenlanden moet er een verklaring worden ingevuld en opgestuurd naar Farmatec (van het ministerie), bij ondertekening door hen krijgt u een officiële verklaring die 30 dagen geldig is. Voor landen buiten Schengen is er ook een verklaring nodig en die ondertekening kost de patiënt zo’n €20,-

Zie voor volledige informatie de website van het ministerie: farmatec.nl.
Of lees de brochure Geneesmiddelen mee op reis.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de wachttijden voor de poliklinieken?

SEIN informeert u zo goed als mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. De gepubliceerde wachttijden zijn niet meer dan een indicatie en worden wekelijks geactualiseerd. Bekijk het overzicht.

FAQ uit/inklappen

Waar kan ik bijwerkingen van medicijnen melden?

Bijwerkingen van medicijnen kunt u melden bij Lareb. Het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid

FAQ uit/inklappen

Hoe kom ik aan Midazolam neusspray?

U kunt dit bij uw eigen apotheek krijgen. Elke apotheek heeft er zijn eigen prijs voor (die varieert van 22,50 tot 75 euro). De kosten worden niet vergoed.
Bij de Haarlemse Ziekenhuisapotheek kost de neusspray 22,50 euro.

FAQ uit/inklappen

Ik wil informatie over nervus vagus stimulatie.

Kijk op de webpagina van NVS onder behandelmethoden of op de website van Nervus Vagus Stimulatie.

FAQ uit/inklappen

Ik wil een second opinion bij SEIN

Misschien bent u ontevreden over uw huidige behandeling, heeft u veel bijwerkingen van de medicijnen, vraagt u zich af of er geen andere medicijnen mogelijk zijn.
Voor een second opinion bij SEIN moet u uw huidige specialist of huisarts vragen om een verwijzing naar een van onze poliklinieken. Misschien vindt u dit moeilijk. Bedenk u dat het gaat om uw gezondheid, dat iedereen om een second opinion mag vragen en artsen dat niet gek vinden. De meeste zorgverzekeringen vergoeden een second opinion, maar kijk voor de zekerheid in uw zorgpolis. 
Wilt u weten wat de wachttijden zijn bij SEIN? De wachttijden van SEIN worden wekelijks bijgewerkt.

FAQ uit/inklappen

Ik heb vragen over epilepsiebehandeling in het buitenland

Kijk voor informatie over epilepsiebehandeling in het buitenland op de website van de International League Against Epilepsie.

Kosten

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Wordt mijn behandeling bij SEIN vergoed?

Behandeling bij SEIN wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Houd er echter wel rekening mee dat u een deel zelf moet betalen als gevolg van uw eigen risico. Dit eigen risico is wettelijk verplicht voor iedere Nederlander boven de 18 jaar. De hoogte van uw eigen risico is voor 2014 €360,- en eventueel hoger door het door u gekozen pakket. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat de algemene betalingsvoorwaarden van SEIN van toepassing zijn. 

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat als er geen medische noodzaak aanwezig is?

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Heb ik altijd een verwijsbrief nodig?

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Bekijk het overzicht van geaccepteerde verwijzers.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde vallen in het zogenaamde B-segment, wat betekent dat het tarief voor het ziekenhuis vrij onderhandelbaar is met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars mogen zelf beslissen bij welke ziekenhuizen zij zorg inkopen.

De prijzen van de diensten van SEIN zijn moeilijk vergelijkbaar met die van algemene ziekenhuizen aangezien het veelal gaat om patiënten met zeer complexe problematiek. Dit vraagt om extra en soms duurdere activiteiten en inzet van meer verschillende professionals.

Als de zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft gesloten met SEIN, gelden de tarieven in de standaardprijslijst (ook wel passantentarieven genoemd)  Dit geldt ook voor patiënten die niet of in het buitenland verzekerd zijn. Bekijk het overzicht met alle passantentarieven.

De kosten worden berekend met behulp van het DBC systeem. 

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat is een DOT?

DOT staat voor DBC Op weg naar Transparantie.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat is een DBC?

DBC staat voor  "Diagnose Behandeling Combinatie". Het DBC systeem is ook voor SEIN  verplicht. 

Een DBC brengt, per patiënt,  alle zorgactiviteiten in kaart. Deze zorgactiviteiten vloeien voort uit de zorgvraag van een patiënt, vanaf het eerste bezoek aan de arts tot en met de laatste controle.

Een DBC duurt maximaal 1 jaar en elke DBC heeft een eigen tarief. Na afloop van het behandelingstraject òf na 365 dagen ontvangt de patiënt één rekening voor alle zorgactiviteiten. Duurt de behandeling langer dan 365 dagen, dan wordt de DBC afgesloten en in rekening gebracht. Het vervolg van de behandeling komt op rekening van een volgende DBC. Diagnose en behandeling leiden samen tot één tarief, die wordt vastgelegd in de DBC-prestatiecode. Elke DBC heeft een eigen tarief,.

Het tarief is een combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist. Het is als het ware een ‘all-in’-prijs voor de complete behandeling. Het doel van het DBC-systeem is meer inzicht te geven in de kosten van de ziekenhuiszorg. Op basis van uw zorgvraag en/of medische klacht, diagnose en behandeling(en) wordt vastgesteld welke Diagnose Behandeling Combinatie code (DBC-code) daarbij hoort. Deze DBC-codes zijn door de minister verplicht gesteld. Om te voorkomen dat een verkeerde DBC-code wordt gerekend, zijn er uitgebreide controleregels voorgeschreven.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat is het passantentarief?

Het tarief dat het ziekenhuis in rekening brengt wanneer de patiënt onverzekerd is of wanneer SEIN geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgverzekeraar. Bekijk de passantentarieven.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Waarom betaal ik nu meer of minder dan voorheen?

Met het nieuwe DBC-systeem zijn de kosten meer in overeenstemming met de werkelijke kosten. In het oude systeem werd voor ieder (poliklinisch) bezoek een factuur gemaakt. Hierdoor werden veel kosten van de zorginstelling en van de medisch specialist niet direct in het tarief verwerkt, maar via een omweg betaald uit het verpleegtarief of het tarief voor behandeluren. Gevolg was dat deze tarieven niet in overeenstemming waren met de werkelijke kosten.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Toelichting op de factuur

Of u facturen thuis ontvangt is afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd en/of van de afspraak die wij hebben gemaakt met uw zorgverzekeraar. In dit filmpje vindt u een toelichting op de factuur.

Veranderingen op factuur door DBC systeem 

Op de nieuwe factuur worden alle onderdelen en verrichtingen waaruit uw behandeling bestaat, niet meer apart op de rekening vermeld. In plaats daarvan ziet u één code: de DBC-code (Diagnose Behandel Combinatie). 

Er wordt uitgegaan van een gebruikelijk behandeltraject voor een gemiddelde patiënt. In werkelijkheid kan het dus zijn dat u niet het hele DBC-traject heeft doorgelopen of dat er juist meer zorg nodig was dan de DBC aangeeft. U betaalt dus in alle gevallen de vergoeding voor het gemiddelde behandeltraject, conform de prijsafspraken die SEIN heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat is het No-showtarief?

Het tarief dat SEIN in rekening brengt wanneer de patiënt niet verschijnt op de vastgestelde afspraak en zich niet tijdig (24 uur van te voren) heeft afgemeld. Het no-showtarief bij SEIN is €75,- en wordt per 1 januari 2014 in rekening gebracht. De rekening van het niet verschijnen op een afspraak, wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de nota. De nota's worden afgehandeld door: Incasso Partners. 

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat als mijn zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoed?

We raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als er geen contract tussen uw zorgverzekeraar en SEIN is, kan het voorkomen dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Uw polisvoorwaarden zijn hierin leidend. De prijzen die SEIN hanteert indien uw zorgverzekeraar geen afspraak met ons heeft, staan vermeld in de DBC-prijslijst. Ook al krijgt u de kosten maximaal vergoed, houd er dan nog wel rekening mee dat u mogelijk uw eigen risico opmaakt en of gebruikt. Het eigen risico betreft in 2014 € 360,- of hoger indien u gebruik maakt van een vrijwillig eigen risico.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Ik heb een verzekering buiten Nederland, hoe werkt dat?

EHIC symboolBent u verzekerd in een EU-land? Dan kan het zijn dat u op de achterkant van uw pasje een EHIC symbool heeft staan. U hoeft dan niet een zogeheten E-122 formulier in te vullen. Wel is het verstandig om een machtiging aan te vragen bij uw verzekering in het buitenland.

Bent u verzekerd in het buitenland buiten de EU, dan betaalt u het passantentarief. Bekijk het overzicht met alle passantentarieven. 

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Krijgt de zorgverzekeraar informatie over mijn behandeling die ik als patiënt niet krijg?

Met het College Bescherming Persoonsgegevens is vastgesteld welke gegevens zorgverzekeraars ontvangen. Dit houdt in dat zij niet meer informatie mogen krijgen dan noodzakelijk is om hun taak als zorgverzekeraar uit te voeren. Alle gegevens over uw behandeling blijven vertrouwelijk.

Categorie: Kosten
FAQ uit/inklappen

Wat kost een rijbewijskeuring?

Voor een normale rijbewijskeuring (rijbewijs B) door onze neuroloog wordt 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd gehanteerd. In totaal betaalt u 30 minuten voor de neuroloog. De NZA heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Het tarief bedraagt €78.05 excl. btw (per 1-1-2014). Rijbewijskeuringen waarvoor uitvoerig onderzoek nodig is, worden niet meer door SEIN uitgevoerd.

Categorie: Kosten

Wonen

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Welke aanpassingen in huis zijn nodig bij epilepsie?

In onze Checklist hebben we alles voor u op een rij gezet over veiligheid en aanpassingen in huis bij epilepsie. Verder vindt u informatie op veiligheid.nl en op de webshop van Prenatal.

Categorie: Wonen
FAQ uit/inklappen

Welke aanvalsdetectiemiddelen zijn er?

Er zijn diverse aanvalsdetectiemiddelen. Deze zijn samengebracht in de tabel overzicht aanvalsdetectie.

Categorie: Wonen
FAQ uit/inklappen

Werkt een ademdoorlatend kussen?

Een kussen dat speciaal is ontworpen voor mensen met epilepsie bestaat (nog) niet. De vulling van een ademdoorlatend kussen bestaat uit schuimstaafjes en laat zo veel mogelijk zuurstof door. Ook zo’n kussen geeft echter geen 100% garantie dat het verstikking voorkomt.  

Wilt u weten of dit kussen geschikt is voor u? Overleg dan bij twijfel met uw behandelend neuroloog. U kunt het kussen bestellen via de online EVN Winkel.

Categorie: Wonen

Vervoer

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Hoe kan ik medisch gekeurd worden voor mijn rijbewijs?

SEIN voert medische rijbewijskeuringen uit voor zowel eigen patiënten als voor externe epilepsie patiënten voor het rijbewijs A (motor), B (personenwagen) en BE (kleine aanhangwagens achter een personenwagen). Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. SEIN verzorgt geen Rijbewijskeuringen voor het besturen van een vrachtwagen en/of autobus. Meer informatie.

Categorie: Vervoer
FAQ uit/inklappen

Ik mag niet meer auto rijden. Welke alternatieven heb ik?

Als u van uw behandelaar een rijverbod krijgt is dat heel ingrijpend. Hoe maakt u een verantwoorde keuze voor een ander vervoersmiddel?
Lees meer over mobiliteit op de website van het Nederlands Epilepsie Fonds.

Categorie: Vervoer

Werken en leren bij SEIN

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Hoe kan ik als ongediplomeerde de zorg in bij SEIN?

  • U kunt solliciteren vanaf januari/februari naar een leerlingenplaats in de lesgroep voor de opleiding MMZ3 of PBGZ4 die start in september van hetzelfde jaar.
  • U solliciteert naar een functie woonbegeleider en volgt daarnaast de studie waarbij de kosten door SEIN worden vergoed. Let wel dat niet iedere vacature woonbegeleider geschikt is voor ongediplomeerden. U kunt hiernaar informeren voordat u solliciteert bij de betreffende leidinggevende. U vindt de juiste contactgegevens onderaan iedere vacature. 
Categorie: Werken bij SEIN
FAQ uit/inklappen

Ben ik als leerling verplicht bij het NOVA College Hoofddorp lessen te volgen?

Ja, SEIN heeft een contract met het NOVA College in Hoofddorp.

Categorie: Werken bij SEIN
FAQ uit/inklappen

Wat verdien ik als leerling?

Het leerlingensalaris is volgens de CAO 2011-2014 € 1.188,- bruto per maand bij fulltime dienstverband voor 1e jaars leerlingen. Als u 22 jaar of ouder bent ontvangt u het minimumloon (vanaf deze leeftijd is het minimumloon hoger dan het leerlingensalaris).  

Categorie: Werken bij SEIN
FAQ uit/inklappen

Werk ik onregelmatige diensten als leerling?

Ja, maar leerlingen draaien geen nachtdiensten. Diensten beginnen op zijn vroegst om 7.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.45 uur. 

Categorie: Werken bij SEIN
FAQ uit/inklappen

Wat is een VOG en hoe vraag je die aan?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de zorg aan onze cliënten. U vraagt een VOG aan door het aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij indiening van de aanvraag bij de gemeente moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen en de verschuldigde leges (€ 30,05) voldoen.

De gemeente stuurt de gegevens door naar het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag). Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek. De VOG wordt toegezonden naar uw postadres en deze originele verklaring levert u vervolgens in bij SEIN.

Categorie: Werken bij SEIN
FAQ uit/inklappen

Wanneer wordt een VOG afgegeven?

De VOG wordt afgegeven wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan. Voor de beoordeling van het verzoek kan het COVOG ook informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Categorie: Werken bij SEIN

Voorlichting

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Kan SEIN een presentatie over epilepsie verzorgen voor ons?

Ja, dat kan. SEIN verzorgt bijvoorbeeld presentaties in Zorginstellingen, gezinsvervangende tehuizen, dagopvang, medische kleuterdagverblijven, scholen en EHBO verenigingen. Daarnaast ook (bij)scholing voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen. Uurtarief op aanvraag.  
Neemt u voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met de SEIN infolijn via e-mail.

Categorie: Voorlichting
Share |