HomeResearchInternationale Adviesraad

Samenstelling Internationale Adviesraad

De Internationale Adviesraad wordt voorgezeten door prof. Onno van Nieuwenhuizen.

Leden:

 • prof. Gus Baker, UK
 • prof. Ed Bertram, USA
 • prof. Meindert Danhof, Nederland
 • prof. Jerome (Pete) Engel jr., USA
 • prof. Ann Jacoby, UK
 • prof. Pierre de Graan, Nederland
 • prof. Solomon (Nico) Moshé, USA

Onno van Nieuwenhuizen Gus Baker Ed Bertram Meindert Danhof

Jerome (Pete) Engel jr. Ann Jacoby Pierre de Graan Solomon (Nico) Moshé

In 2014 komt de Internationale Adviesraad bijeen. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanbevelingen op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek bij SEIN besproken en zal er gekeken worden naar een nieuwe samenstelling van de Adviesraad.

Aanbevelingen

Maatregelen om de ‘gezondheid’ van SEIN  op lange termijn veilig te stellen zijn nodig, maar het opnemen van een sterke onderzoek- en kenniscultuur vormt en belangrijk onderdeel van elke verandering. Naast het versterken van de huidige programma’s moet het instituut ook nieuwe programma’s ontwikkelen, die momenteel nog niet beschikbaar zijn in ons land.

 1. Het wordt aanbevolen dat SEIN een grondig onderzoek uitvoert naar haar klinische behandelingen en de effectiviteit van de zorgverlening om de hoogste kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Dit zal leiden tot een groei van het aantal mensen datn betrokken wordt bij wetenschappelijk onderzoek and zal de reputatie van SEIN versterken. Deze verandering is ook essentieel voor het trainen en het werven van een nieuwe generatie. Zoals reeds vermeld, vormt hoogwaardige klinische zorg de basis voor hoogwaardig klinisch onderzoek.
 2. SEIN moet nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan, die het ontwikkelen van een sterke kennis- en onderzoeksinfrastructuur bij SEIN, als een expertisecentrum, zal versterken.
 3. SEIN moet de middelen creëren voor het ondersteunen van haar wetenschappelijke onderzoekers en voor het stimuleren van succesvolle onderzoekers. Van onderzoekers wordt een flexibele inzet verreist.
 4. De Raad van Bestuur moet heldere doelstellingen  en prioriteiten stellen voor zowel de klinische zorg als voor het wetenschappelijk onderzoek. Individuen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun productie, en zowel het onderzoek- als de klinische productie moeten evenredig erkend worden.
 5. De Raad van Bestuur stelt dat het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke  missie is van SEIN, dus de productie van onderzoekers moet gezien worden als een onderdeel van hun verantwoordelijkheden dat een positief bijdrage levert aan de Instelling.
Share |