HomeOver SEINMeepraten over SEIN

Medezeggenschap

Bij SEIN kunt u meepraten over de gang van zaken binnen SEIN. Als cliënt (bewoner van SEIN), als patiënt (bezoeker van de polikliniek/kliniek) of als verwant of vertegenwoordiger van een cliënt of patiënt. Er is een cliëntenraad (CR) en er zijn drie bewonerscommissies. 

Jaarverslag cliëntenraad

Speciaal voor cliënten, patiënten en ouders/vertegenwoordigers heeft de cliëntenraad van SEIN een jaarverslag uitgegeven in de vorm van een themabrief. In het jaarverslag staat welke onderwerpen zijn besproken in de cliëntenraad in 2012, welke adviezen zij hebben gegeven, de resultaten (voor zover bekend) en een vooruitblik op wat de cliëntenraad de komende tijd gaat doen. Het jaarverslag is verspreid onder de cliënten en ouder/vertegenwoordigers van SEIN.

Themabrief jaarverslag cliëntenraad (pdf).

Lees ook wat is besproken in de bewonerscommissies

Share |