HomeOver SEINBent u (on)tevreden?

SEIN neemt uw klachten of suggesties serieus

SEIN doet haar best om goede zorg aan u te leveren. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de zorg die u of uw naaste krijgt, met de behandelaar of SEIN als instelling. Misschien heeft u opmerkingen, is er iets verkeerd gegaan of vindt u dat zaken anders aangepakt hadden moeten worden.
Wij horen graag wat uw klacht is. SEIN neemt actie op elke klacht en registreert elke klacht. Zo kunnen we de zorg voor u en andere cliënten (bewoners van SEIN) en patiënten verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

  • De cliënt (bewoner van SEIN) of patiënt zelf
  • de ouders/familie van een cliënt of patiënt
  • de wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt of patiënt
  • een SEIN-medewerker, uiteraard als het duidelijk is dat het de wens van de cliënt of patiënt is dat de medewerker klaagt namens hem/haar.
Maak hier uw melding via e-mail:

U kunt ook gebruikmaken van het klachtenformulier:

Klachtenformulier (pdf)

Share |